Grafikon varnih barv na spletu

Spletne varne barve nastanejo s kombinacijo rdeče, zelene in modre (RGB) šestnajstiške vrednosti 0,33H, 66H, 99H, CCH, FFH.

Rezultat je 6 * 6 * 6 = 216 barv.

Prej brskalniki niso podpirali prikazovanja več kot 256 barvnih palet hkrati. Pri novih spletnih brskalnikih ni treba uporabljati samo teh barv.

Spletna barvna paleta

Barva Šestnajstiška koda

#RRGGBB

Decimalna koda

(R, G, B)


Ime barve HTML / CSS
  # 000000 rgb (0,0,0) Črna
  # 000033 rgb (0,0,51)  
  # 000066 rgb (0,0,102)  
  # 000099 rgb (0,0,153)  
  # 0000CC rgb (0,0,204)  
  # 0000FF rgb (0,0,255) modra
  # 003300 rgb (0,51,0)  
  # 003333 rgb (0,51,51)  
  # 003366 rgb (0,51,102)  
  # 003399 rgb (0,51,153)  
  # 0033CC rgb (0,51,204)  
  # 0033FF rgb (0,51,255)  
  # 006600 rgb (0,102,0)  
  # 006633 rgb (0,102,51)  
  # 006666 rgb (0,102,102)  
  # 006699 rgb (0,102,153)  
  # 0066CC rgb (0,102,204)  
  # 0066FF rgb (0,102,255)  
  # 009900 rgb (0,153,0)  
  # 009933 rgb (0,153,51)  
  # 009966 rgb (0,153,102)  
  # 009999 rgb (0,153,153)  
  # 0099CC rgb (0,153,204)  
  # 0099FF rgb (0,153,255)  
  # 00CC00 rgb (0,204,0)  
  # 00CC33 rgb (0,204,51)  
  # 00CC66 rgb (0,204,102)  
  # 00CC99 rgb (0,204,153)  
  # 00CCCC rgb (0,204,204)  
  # 00CCFF rgb (0,204,255)  
  # 00FF00 rgb (0,255,0) apno
  # 00FF33 rgb (0,255,51)  
  # 00FF66 rgb (0,255,102)  
  # 00FF99 rgb (0,255,153)  
  # 00FFCC rgb (0,255,204)  
  # 00FFFF rgb (0,255,255) cian / aqua
  # 330000 rgb (51,0,0)  
  # 330033 rgb (51,0,51)  
  # 330066 rgb (51,0.102)  
  # 330099 rgb (51,0,153)  
  # 3300CC rgb (51,0,204)  
  # 3300FF rgb (51,0.255)  
  # 333300 rgb (51,51,0)  
  # 333333 rgb (51,51,51)  
  # 333366 rgb (51,51.102)  
  # 333399 rgb (51,51,153)  
  # 3333CC rgb (51,51,204)  
  # 3333FF rgb (51,51,255)  
  # 336600 rgb (51.102,0)  
  # 336633 rgb (51.102,51)  
  # 336666 rgb (51.102.102)  
  # 336699 rgb (51.102.153)  
  # 3366CC rgb (51.102.204)  
  # 3366FF rgb (51.102.255)  
  # 339900 rgb (51,153,0)  
  # 339933 rgb (51.153,51)  
  # 339966 rgb (51,153,102)  
  # 339999 rgb (51,153,153)  
  # 3399CC rgb (51.153.204)  
  # 3399FF rgb (51,153,255)  
  # 33CC00 rgb (51.204,0)  
  # 33CC33 rgb (51.204,51)  
  # 33CC66 rgb (51.204.102)  
  # 33CC99 rgb (51.204.153)  
  # 33CCCC rgb (51.204.204)  
  # 33CCFF rgb (51.204.255)  
  # 33FF00 rgb (51.255,0)  
  # 33FF33 rgb (51.255,51)  
  # 33FF66 rgb (51.255.102)  
  # 33FF99 rgb (51.255.153)  
  # 33FFCC rgb (51.255.204)  
  # 33FFFF rgb (51.255.255)  
  # 660000 rgb (102,0,0)  
  # 660033 rgb (102,0,51)  
  # 660066 rgb (102,0.102)  
  # 660099 rgb (102,0,153)  
  # 6600CC rgb (102,0,204)  
  # 6600FF rgb (102,0.255)  
  # 663300 rgb (102,51,0)  
  # 663333 rgb (102,51,51)  
  # 663366 rgb (102,51,102)  
  # 663399 rgb (102,51,153)  
  # 6633CC rgb (102,51,204)  
  # 6633FF rgb (102,51,255)  
  # 666600 rgb (102.102,0)  
  # 666633 rgb (102.102,51)  
  # 666666 rgb (102.102.102)  
  # 666699 rgb (102.102.153)  
  # 6666CC rgb (102.102.204)  
  # 6666FF rgb (102.102.255)  
  # 669900 rgb (102,153,0)  
  # 669933 rgb (102,153,51)  
  # 669966 rgb (102,153,102)  
  # 669999 rgb (102,153,153)  
  # 6699CC rgb (102,153,204)  
  # 6699FF rgb (102,153,255)  
  # 66CC00 rgb (102.204,0)  
  # 66CC33 rgb (102.204,51)  
  # 66CC66 rgb (102.204.102)  
  # 66CC99 rgb (102.204.153)  
  # 66CCCC rgb (102.204.204)  
  # 66CCFF rgb (102.204.255)  
  # 66FF00 rgb (102.255,0)  
  # 66FF33 rgb (102.255,51)  
  # 66FF66 rgb (102.255.102)  
  # 66FF99 rgb (102.255.153)  
  # 66FFCC rgb (102.255.204)  
  # 66FFFF rgb (102.255.255)  
  # 990000 rgb (153,0,0)  
  # 990033 rgb (153,0,51)  
  # 990066 rgb (153,0.102)  
  # 990099 rgb (153,0,153)  
  # 9900CC rgb (153,0,204)  
  # 9900FF rgb (153,0.255)  
  # 993300 rgb (153,51,0)  
  # 993333 rgb (153,51,51)  
  # 993366 rgb (153,51,102)  
  # 993399 rgb (153,51,153)  
  # 9933CC rgb (153,51,204)  
  # 9933FF rgb (153,51,255)  
  # 996600 rgb (153.102,0)  
  # 996633 rgb (153.102,51)  
  # 996666 rgb (153.102.102)  
  # 996699 rgb (153.102.153)  
  # 9966CC rgb (153.102.204)  
  # 9966FF rgb (153.102.255)  
  # 999900 rgb (153,153,0)  
  # 999933 rgb (153.153,51)  
  # 999966 rgb (153,153,102)  
  # 999999 rgb (153,153,153)  
  # 9999CC rgb (153.153.204)  
  # 9999FF rgb (153,153,255)  
  # 99CC00 rgb (153.204,0)  
  # 99CC33 rgb (153.204,51)  
  # 99CC66 rgb (153.204.102)  
  # 99CC99 rgb (153.204.153)  
  # 99CCCC rgb (153.204.204)  
  # 99CCFF rgb (153.204.255)  
  # 99FF00 rgb (153.255,0)  
  # 99FF33 rgb (153.255,51)  
  # 99FF66 rgb (153.255.102)  
  # 99FF99 rgb (153.255.153)  
  # 99FFCC rgb (153.255.204)  
  # 99FFFF rgb (153.255.255)  
  # CC0000 rgb (204,0,0)  
  # CC0033 rgb (204,0,51)  
  # CC0066 rgb (204,0.102)  
  # CC0099 rgb (204,0,153)  
  # CC00CC rgb (204,0,204)  
  # CC00FF rgb (204,0.255)  
  # CC3300 rgb (204,51,0)  
  # CC3333 rgb (204,51,51)  
  # CC3366 rgb (204,51,102)  
  # CC3399 rgb (204,51,153)  
  # CC33CC rgb (204,51,204)  
  # CC33FF rgb (204,51,255)  
  # CC6600 rgb (204.102,0)  
  # CC6633 rgb (204.102,51)  
  # CC6666 rgb (204.102.102)  
  # CC6699 rgb (204.102.153)  
  # CC66CC rgb (204.102.204)  
  # CC66FF rgb (204.102.255)  
  # CC9900 rgb (204,153,0)  
  # CC9933 rgb (204,153,51)  
  # CC9966 rgb (204,153,102)  
  # CC9999 rgb (204,153,153)  
  # CC99CC rgb (204,153,204)  
  # CC99FF rgb (204,153,255)  
  # CCCC00 rgb (204.204,0)  
  # CCCC33 rgb (204.204,51)  
  # CCCC66 rgb (204.204.102)  
  # CCCC99 rgb (204.204.153)  
  #CCCCCC rgb (204.204.204)  
  #CCCCFF rgb (204.204.255)  
  # CCFF00 rgb (204.255,0)  
  # CCFF33 rgb (204.255,51)  
  # CCFF66 rgb (204.255.102)  
  # CCFF99 rgb (204.255.153)  
  #CCFFCC rgb (204.255.204)  
  #CCFFFF rgb (204.255.255)  
  # FF0000 rgb (255,0,0) rdeča
  # FF0033 rgb (255,0,51)  
  # FF0066 rgb (255,0,102)  
  # FF0099 rgb (255,0,153)  
  # FF00CC rgb (255,0,204)  
  # FF00FF rgb (255,0.255) fuksija / magenta
  # FF3300 rgb (255,51,0)  
  # FF3333 rgb (255,51,51)  
  # FF3366 rgb (255,51,102)  
  # FF3399 rgb (255,51,153)  
  # FF33CC rgb (255,51,204)  
  # FF33FF rgb (255,51,255)  
  # FF6600 rgb (255,102,0)  
  # FF6633 rgb (255,102,51)  
  # FF6666 rgb (255,102,102)  
  # FF6699 rgb (255,102,153)  
  # FF66CC rgb (255,102,204)  
  # FF66FF rgb (255,102,255)  
  # FF9900 rgb (255,153,0)  
  # FF9933 rgb (255,153,51)  
  # FF9966 rgb (255,153,102)  
  # FF9999 rgb (255,153,153)  
  # FF99CC rgb (255,153,204)  
  # FF99FF rgb (255,153,255)  
  # FFCC00 rgb (255,204,0)  
  # FFCC33 rgb (255,204,51)  
  # FFCC66 rgb (255,204,102)  
  # FFCC99 rgb (255,204,153)  
  #FFCCCC rgb (255,204,204)  
  #FFCCFF rgb (255,204,255)  
  # FFFF00 rgb (255.255,0) rumena
  # FFFF33 rgb (255.255,51)  
  # FFFF66 rgb (255.255.102)  
  # FFFF99 rgb (255.255.153)  
  #FFFFCC rgb (255.255.204)  
  #FFFFFF rgb (255.255.255) belo

 

Rumena barva ►

 


Poglej tudi

Advertising

SPLETNE BARVE
HITRE MIZE