Hur man konverterar joule till kilowatt

Hur man omvandlar energi i joule (J) till elkraft i kilowatt (kW) .

Du kan beräkna kilowatt från joule och sekunder, men du kan inte konvertera joule till kilowatt, eftersom joule- och kilowatt-enheter representerar olika kvantiteter.

Joule till kilowatt beräkningsformel

Effekten P i kilowatt (kW) är lika med energin E i joule (J), dividerad med 1000 gånger tidsperioden t i sekunder:

P (kW) = E (J) / (1000 × t (s) )

kilowatt = joule / (1000 × sekund)

eller

kW = J / (1000 × s)

Exempel

Vad är energiförbrukningen för en elektrisk krets som har en energiförbrukning på 90 joule under 3 sekunder?

P (kW) = 90J / (1000 × 3s) = 0,03 kW

 

Hur man omvandlar kW till joule ►

 


Se även

Facebook Twitter WhatsApp E-post

Skriv hur du kan förbättra den här sidan

ELEKTRISKA BERÄKNINGAR
SNABBBORD