Kirchhoffs lagar

Kirchhoffs nuvarande lag och spänningslag, definierad av Gustav Kirchhoff, beskriver förhållandet mellan värden för strömmar som strömmar genom en förbindningspunkt och spänningar i en en elektrisk kretsslinga, i en elektrisk krets.

Kirchhoffs nuvarande lag (KCL)

Detta är Kirchhoffs första lag.

Summan av alla strömmar som går in i en elektrisk kretskorsning är 0. Strömmarna går in i korsningen har positiva tecken och strömmarna som lämnar korsningen har ett negativt tecken:

 

 

Ett annat sätt att titta på denna lag är att summan av strömmar som går in i en korsning är lika med summan av strömmar som lämnar korsningen:

KCL-exempel

I 1 och I 2 går in i korsningen

I tre lämnar korsningen

I 1 = 2A, I 2 = 3A, I 3 = -1A, I 4 =?

 

Lösning:

I k = I 1 + I 2 + I 3 + I 4 = 0

I 4 = -I 1 - I 2 - I 3 = -2A - 3A - (-1a) = -4a

Eftersom I 4 är negativ lämnar den korsningen.

Kirchhoff's Voltage Law (KVL)

Detta är Kirchhoffs andra lag.

Summan av alla spänningar eller potentiella skillnader i en elektrisk kretsslinga är 0.

 

 

KVL-exempel

V S = 12V, V R1 = -4V, V R2 = -3V

V R3 =?

Lösning:

V k = V S + V R1 + V R2 + V R3 = 0

V R3 = - V S - V R1 - V R2 = -12V + 4V + 3V = -5V

Spänningstecknet (+/-) är riktningen för potentialskillnaden.

 


Se även

Facebook Twitter WhatsApp E-post

Skriv hur du kan förbättra den här sidan

KRETSLAGAR
SNABBBORD