வாட்களை லுமின்களாக மாற்றுவது எப்படி

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) இல் உள்ள மின்சக்தியை லுமன்ஸ் (எல்எம்) இல் ஒளிரும் பாய்ச்சலாக மாற்றுவது எப்படி .

நீங்கள் வாட்ஸ் மற்றும் ஒளிரும் செயல்திறனில் இருந்து லுமன்ஸ் கணக்கிடலாம். 

வாட் மற்றும் லுமேன் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிக்கின்றன, எனவே நீங்கள் வாட்களை லுமின்களாக மாற்ற முடியாது.

வாட்ஸ் டு லுமன்ஸ் கணக்கீட்டு சூத்திரம்

ஒளிரும் பாயம் Φ வி லூமென்களை உள்ள (LM) வாட் (மே) காலங்களில் சக்தி பி சமமாக இருக்கும் ஒளிரும் பலாபலன் η வாட் (LM / W) கணக்கிடலாம் லூமென்கள் உள்ள:

Φ வி (LM) = பி (மே) × η (LM / W) கணக்கிடலாம்

எனவே

lumens = வாட்ஸ் × (ஒரு வாட்டிற்கு லுமன்ஸ்)

அல்லது

lm = W × (lm / W)

உதாரணமாக

60 வாட் மின் நுகர்வு மற்றும் ஒரு வாட்டிற்கு 15 லுமன்ஸ் ஒளிரும் செயல்திறன் கொண்ட ஒரு விளக்கின் ஒளிரும் பாய்வு என்ன?

Φ வி = 60 வாட் × 15 LM / டபிள்யூ = 900 LM

ஒளிரும் செயல்திறன் அட்டவணை

ஒளி வகை வழக்கமான
ஒளிரும் செயல்திறன்
(லுமன்ஸ் / வாட்)
டங்ஸ்டன் ஒளிரும் ஒளி விளக்கை 12.5-17.5 எல்எம் / டபிள்யூ
ஆலசன் விளக்கு 16-24 எல்எம் / டபிள்யூ
ஃப்ளோரசன்ட் விளக்கு 45-75 எல்எம் / டபிள்யூ
எல்.ஈ.டி விளக்கு 80-100 எல்எம் / டபிள்யூ
மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு 75-100 எல்எம் / டபிள்யூ
உயர் அழுத்த சோடியம் நீராவி விளக்கு 85-150 எல்எம் / டபிள்யூ
குறைந்த அழுத்தம் சோடியம் நீராவி விளக்கு 100-200 எல்எம் / டபிள்யூ
புதன் நீராவி விளக்கு 35-65 எல்எம் / டபிள்யூ

ஆற்றல் சேமிப்பு விளக்குகள் அதிக ஒளிரும் செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளன (ஒரு வாட்டிற்கு அதிக லுமன்ஸ்).

 

லுமன்ஸ் டு வாட்ஸ் கணக்கீடு

 


மேலும் காண்க

முகநூல் ட்விட்டர் பகிரி மின்னஞ்சல்

இந்த பக்கத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்று எழுதுங்கள்

லைட்டிங் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்