வாட்ஸ் டு லக்ஸ் கால்குலேட்டர்

லக்ஸ் (எல்எக்ஸ்) கால்குலேட்டரில் வெளிச்சத்திற்கு வாட்ஸ் (டபிள்யூ) இல் மின்சாரம் மற்றும் எவ்வாறு கணக்கிடுவது.

வாட்களில் சக்தியை உள்ளிடவும், ஒரு வாட்டிற்கு லுமின்களில் ஒளிரும் செயல்திறன், சதுர அடி / மீட்டரில் பரப்பளவு அல்லது அடி / மீட்டரில் கோள ஆரம் மற்றும் லக்ஸில் வெளிச்சத்தைப் பெற கணக்கிட பொத்தானை அழுத்தவும்:

வாட்களில் சக்தியை உள்ளிடவும்:  
ஒளி மூலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
அல்லது ஒரு வாட்டிற்கு லுமென்ஸில் ஒளிரும் செயல்திறனை உள்ளிடவும்:
lm / W.
பரப்பளவை உள்ளிடவும்:  
அல்லது கோள ஆரம் உள்ளிடவும்:  
   
 
   
லக்ஸில் வெளிச்சம் முடிவு:  
lx

லக்ஸ் டு வாட்ஸ் கால்குலேட்டர்

* முன் வரையறுக்கப்பட்ட ஒளிரும் செயல்திறன் மதிப்புகள் வழக்கமான / சராசரி மதிப்புகள்.

வாட்ஸ் டு லக்ஸ் கணக்கீடு சூத்திரம்

சதுர அடியில் பரப்பளவு கொண்ட லக்ஸ் கணக்கீடுக்கு வாட்ஸ்

ஒரு பரப்பின் மீது உள்ள ஒளித் திட்பம் மின் வி லக்ஸ் (LX) இல் வாட் (மே) காலங்களில் 10,76391 முறை சக்தி பி சமமாக இருக்கும் ஒளிரும் பலாபலன் η மேற்பரப்பு வகுக்க வாட் லூமென்கள் (LM / W) கணக்கிடலாம் உள்ள ஒரு சதுர அடி (அடி 2 ) :

E v (lx) = 10.76391 × P (W) × η (lm / W) / A (ft 2 )

சதுர மீட்டரில் பரப்பளவு கொண்ட லக்ஸ் கணக்கீடுக்கு வாட்ஸ்

ஒரு பரப்பின் மீது உள்ள ஒளித் திட்பம் மின் வி லக்ஸ் (LX) இல் வாட் (மே) காலங்களில் சக்தி பி சமமாக இருக்கும் ஒளிரும் பலாபலன் η வாட் (LM / டபிள்யூ) பரப்பும் வகுக்க லூமென்கள் உள்ள ஒரு சதுர மீட்டர் (மீ 2 ):

E v (lx) = P (W) × η (lm / W) / A (m 2 )

 

வாட்ஸ் டு லக்ஸ் கணக்கீடு

 


மேலும் காண்க

முகநூல் ட்விட்டர் பகிரி மின்னஞ்சல்

இந்த பக்கத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்று எழுதுங்கள்

லைட்டிங் கால்குலேட்டர்கள்
விரைவான அட்டவணைகள்