เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

$
%
$
$
$
$
%
งวด
เลขที่
การชำระเงิน ผลรวมเงินต้น

การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

จำนวนเงินหลังจาก n ปี A nเท่ากับจำนวนเงินเริ่มต้น A 0คูณหนึ่งบวกอัตราดอกเบี้ยรายปี r หารด้วยจำนวนงวดทบต้นในหนึ่งปี m ยกกำลัง m คูณ n:

สูตรดอกเบี้ยทบต้น

A nคือจำนวนเงินหลังจาก n ปี (มูลค่าในอนาคต)

0เป็นจำนวนเงินครั้งแรก (มูลค่าปัจจุบัน)

r คืออัตราดอกเบี้ยรายปีเล็กน้อย

m คือจำนวนงวดทบต้นในหนึ่งปี

n คือจำนวนปี

ตัวอย่าง # 1:

คำนวณมูลค่าในอนาคตหลังจาก 10 ปีมูลค่าปัจจุบัน 5,000 เหรียญพร้อมดอกเบี้ยปีละ 4%

วิธีการแก้:

A 0 = 5,000 เหรียญ

r = 4% = 4/100 = 0.04

m = 1

n = 10

10 = 5,000 ดอลลาร์· (1 + 0.04 / 1) (1 · 10) = 7,401.22 ดอลลาร์

ตัวอย่าง # 2:

คำนวณมูลค่าในอนาคตหลังจาก 8 ปีมูลค่าปัจจุบัน 35,000 เหรียญพร้อมดอกเบี้ยรายปี 3% ทบต้นทุกเดือน

วิธีการแก้:

A 0 = 35,000 เหรียญ

r = 3% = 3/100 = 0.03

m = 12

n = 8

8 = 35,000 ดอลลาร์· (1 + 0.03 / 12) (12 · 8) = 44,480.40 ดอลลาร์

 

การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

เครื่องคิดเลขทางการเงิน
ตารางอย่างรวดเร็ว