วิธีการแปลง 100 แอมป์เป็นวัตต์

วิธีแปลงกระแสไฟฟ้า 100 แอมป์ (A) เป็นกำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ (W)

คุณสามารถคำนวณ (แต่ไม่สามารถแปลง) วัตต์จากแอมป์และโวลต์:

การคำนวณ 100A ถึงวัตต์ด้วยแรงดันไฟฟ้า 12V DC

สำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC วัตต์จะเท่ากับแอมป์คูณโวลต์

วัตต์ = แอมป์×โวลต์

วัตต์ = 100A × 12V = 1200W

คำนวณ 100A ถึงวัตต์ด้วยแรงดันไฟฟ้า 120V AC

สำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC วัตต์จะเท่ากับตัวประกอบกำลังคูณแอมป์คูณโวลต์

วัตต์ = PF ×แอมป์×โวลต์

สำหรับโหลดตัวต้านทานที่ไม่มีตัวเหนี่ยวนำหรือตัวเก็บประจุตัวประกอบกำลังจะเท่ากับ 1:

วัตต์ = 1 × 100A × 120V = 12000W

สำหรับโหลดอุปนัย (เช่นมอเตอร์เหนี่ยวนำ) ค่ากำลังไฟฟ้าอาจเท่ากับ 0.8:

วัตต์ = 0.8 × 100A × 120V = 9600W

คำนวณ 100A ถึงวัตต์ด้วยแรงดันไฟฟ้า 230V AC

สำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC วัตต์จะเท่ากับตัวประกอบกำลังคูณแอมป์คูณโวลต์

วัตต์ = PF ×แอมป์×โวลต์

สำหรับโหลดตัวต้านทานที่ไม่มีตัวเหนี่ยวนำหรือตัวเก็บประจุตัวประกอบกำลังจะเท่ากับ 1:

วัตต์ = 1 × 100A × 230V = 23000W

สำหรับโหลดอุปนัย (เช่นมอเตอร์เหนี่ยวนำ) ค่ากำลังไฟฟ้าอาจเท่ากับ 0.8:

วัตต์ = 0.8 × 100A × 230V = 18400W

 

วิธีแปลงแอมป์เป็นวัตต์►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ WhatsApp อีเมล์

เขียนวิธีการปรับปรุงหน้านี้

การคำนวณทางไฟฟ้า
ตารางอย่างรวดเร็ว