วิธีแปลง BTU / ชม. เป็นตันทำความเย็น

วิธีแปลงพลังงานจาก BTU ต่อชั่วโมง (BTU / h) เป็นตันทำความเย็น (RT)

สูตรการแปลง BTU / ชม. เป็นตัน

เครื่องทำความเย็นหนึ่งตันเท่ากับ 12000 BTUs ต่อชั่วโมง:

1 RT = 12000 BTU / ชม

หนึ่ง BTU ต่อชั่วโมงเท่ากับ 8.33333 × 10 -5ตันทำความเย็น:

1 BTU / ชม. = 8.33333 × 10 -5 RT

 

ดังนั้นกำลังPในตันทำความเย็น (RT) จึงเท่ากับกำลังPในหน่วย BTU ต่อชั่วโมง (BTU / ชม.) หารด้วย 12000:

P (RT) = P (BTU / ชม.) / 12000

 

ตัวอย่าง

แปลง 10,000 BTU / ชม. เป็นตัน:

P (RT) = 10,000 BTU / ชม. / 12000 = 0.83333 RT

 

วิธีแปลงตันเป็น BTU / ชม. ►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

การแปลงพลังงาน
ตารางอย่างรวดเร็ว