ตัวแปลงอุณหภูมิ

การแปลงองศาอุณหภูมิของฟาเรนไฮต์ (° F), เซลเซียส (° C), เคลวิน (K), แรงคิน (° R)

ป้อนอุณหภูมิในกล่องข้อความใดกล่องหนึ่งแล้วกดปุ่มแปลง :

° F
°ร
° C
° C
K
     

การแปลงอุณหภูมิ


ดูสิ่งนี้ด้วย

การแปลง
ตารางอย่างรวดเร็ว