กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) คืออะไร?

กิโลวัตต์ (สัญลักษณ์: กิโลวัตต์) เป็นหน่วยของพลังงานไฟฟ้า

นิยามกิโลวัตต์

หนึ่งกิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) เท่ากับ 1,000 วัตต์ (W):

1kW = 1000W

หนึ่งกิโลวัตต์หมายถึงการใช้พลังงาน 1,000 จูลเป็นเวลา 1 วินาที:

1kW = 1000J / 1 วินาที

หนึ่งกิโลวัตต์เท่ากับ 1000000 มิลลิวัตต์:

1kW = 1000000mW

ตัวอย่างกิโลวัตต์

ตัวอย่าง # 1

การใช้พลังงานเป็นกิโลวัตต์เท่าไหร่เมื่อปล่อยพลังงาน 30000 จูลในช่วง 10 วินาที?

วิธีการแก้:

P (กิโลวัตต์) = 30000J / 10 วินาที / 1,000 = 3kW

ตัวอย่าง # 2

เมื่อกินไฟ 6kWh เป็นเวลา 3 ชั่วโมงเป็นเท่าไร?

วิธีการแก้:

P (กิโลวัตต์) = 6kWh / 3h = 2kW

 

กิโลวัตต์ถึง mW, W, MW, GW, dBm, เครื่องคำนวณการแปลง dBW

แปลงกิโลวัตต์เป็นมิลลิวัตต์, วัตต์, เมกะวัตต์, กิกะวัตต์, dBm, dBW

ป้อนพลังงานในกล่องข้อความใดกล่องหนึ่งแล้วกดปุ่มแปลง :

           
  ป้อนมิลลิวัตต์: mW  
  ป้อนวัตต์: W  
  ป้อนกิโลวัตต์: กิโลวัตต์  
  ป้อนเมกะวัตต์: เมกะวัตต์  
  ป้อนกิกะวัตต์: GW  
  ป้อน dBm: dBm  
  ป้อน dBW: dBW  
         
           

 

กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (kWh) ►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ WhatsApp อีเมล์

เขียนวิธีการปรับปรุงหน้านี้

หน่วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตารางอย่างรวดเร็ว