Quản lý Cookie

Giới thiệu về Cookies

Cookie HTTP là một phần dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web và được trình duyệt web của người dùng lưu trữ trên máy tính của người dùng trong khi người dùng đang duyệt. Xem thêm: HTTP Cookie từ Wikipedia

Cài đặt cookie

Cookie cần thiết là cần thiết để vận hành trang web phù hợp.

Cookie phân tích được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích thống kê lưu lượng truy cập. Nếu bạn tắt cookie phân tích, điều đó sẽ làm giảm khả năng của chúng tôi trong việc cải thiện trải nghiệm trang web của bạn.

Các cookie nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa, dựa trên các lượt truy cập trước đây của bạn. Nếu bạn tắt cookie nhắm mục tiêu, bạn sẽ thấy các quảng cáo ít liên quan hơn và điều đó sẽ làm giảm kinh phí và khả năng phát triển trang web này của chúng tôi.

Advertising

Giới thiệu
BẢNG RAPID