Диодни символи

Диодни схематични символи на електронна схема - Диод, LED, Ценеров диод, Шотки диод, фотодиод, ...

Ляво - анод, дясно - катод.

Символ Име Описание
диоден символ Диод Диодът позволява поток на ток само в една посока (отляво надясно).
ценеров диод Ценеров диод Позволява токов поток в една посока, но също така може да тече и в обратна посока, когато е над напрежението на пробив
символ на диод на Шотки Диод на Шотки Диодът на Шотки е диод с нисък спад на напрежението
диоден символ на варикап Варактор / диод с варикап Диод с променлив капацитет
символ на тунелен диод Тунелен диод  
водещ символ Светодиод (LED) Светодиодът излъчва светлина при преминаване на ток
фотодиоден символ Фотодиод Фотодиодът позволява поток на ток, когато е изложен на светлина

 

Транзисторни символи ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИМВОЛИ
БЪРЗИ МАСИ