Четец на текст в реч

Инструкции за използване на четец на текст в реч

  1. Задайте силата на звука на системата на комфортно ниво
  2. Поставете текста в текстовото поле.
  3. Натиснете бутона за възпроизвеждане.

Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ
БЪРЗИ МАСИ