Efektivní kalkulačka úrokové sazby

Efektivní roční úroková sazba nebo kalkulačka roční ekvivalentní sazby.

Nominální roční úroková sazba: % za rok
Složené období:    
Složené období za rok:    
 
Úroková sazba efektivní doby: % za měsíc
Efektivní roční úroková sazba: % za rok

Efektivní výpočet úrokové sazby

Výpočet úrokové sazby v efektivním období

Efektivní období úroková sazba se rovná nominální roční úrokové sazby děleno počtem period za rok n:

Sazba efektivního období = nominální roční sazba / n

Efektivní výpočet roční úrokové sazby

Efektivní úroková sazba se rovná 1 plus nominální úroková sazba v procentech děleno počtem složených období za rok n, k síle n, minus 1.

Efektivní sazba = (1 + jmenovitá sazba / n ) n - 1

 

Efektivní výpočet úrokové sazby ►

 


Viz také

Advertising

FINANČNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY