Jak vypočítat efektivní úrokovou sazbu

Efektivní výpočet úrokové sazby.

Výpočet úrokové sazby v efektivním období

Efektivní období úroková sazba se rovná nominální roční úrokové sazby děleno počtem period za rok n:

Sazba efektivního období = nominální roční sazba / n

Příklad

Jaká je efektivní doba úrokové sazby pro nominální roční úrokovou sazbu 5% složenou měsíčně?

Řešení:

Sazba efektivního období = 5% / 12měsíců = 0,05 / 12 = 0,4167%

Efektivní výpočet roční úrokové sazby

Efektivní roční úroková sazba se rovná 1 plus nominální úroková sazba v procentech děleno počtem složených období za rok n, k síle n, mínus 1.

Efektivní sazba = (1 + jmenovitá sazba / n ) n - 1

Příklad

Jaká je efektivní roční úroková sazba pro nominální roční úrokovou sazbu 5% složenou měsíčně?

Řešení:

Efektivní sazba = (1 + 5% / 12) 12 - 1

      = (1 + 0,05 / 12) 12 - 1

      = 0,05116 = 5,116%

 

Efektivní kalkulačka úrokové sazby ►

 


Viz také

Advertising

FINANČNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY