Jak převést svíčku na lux

Jak převést intenzitu světla v kandelách (cd) na osvětlení v luxech (lx).

Můžete vypočítat lux ze svíčky a vzdálenost od zdroje světla.

Nelze převést kandelu na lux, protože lux a kandela nepředstavují stejné množství.

Výpočet Candela na lux

Výpočet Candela tp lux se vzdáleností ve stopách

Osvětlení E v v luxech (lx) se rovná 10,76391násobku intenzity světla I v v kandelách (cd),

děleno čtvercovou vzdáleností od zdroje světla d 2 ve čtverečních stopách (ft 2 ):

E v (lx) = 10,76391 × I v (cd) / ( d (ft) ) 2

Takže

lux = 10,76391 × kandela / čtvereční stopa

Nebo

lx = 10,76391 × cd / ft 2

Výpočet Candela na lux se vzdáleností v metrech

Osvětlení E v v luxech (lx) se rovná světelné intenzitě I v v kandelách (cd),

děleno čtvercovou vzdáleností od zdroje světla d 2 v metrech čtverečních (m 2 ):

E v (lx) = I v (cd) / ( d (m) ) 2

Takže

lux = svíčka / metr čtvereční

Nebo

lx = cd / m 2

 

Výpočet Lux na svíčku ►

 


Viz také

Advertising

VÝPOČTY SVĚTLA
RYCHLÉ STOLY