Kontrola stavových kódů HTTP

Získejte kódy odpovědí HTTP.

Chcete-li zkontrolovat, zadejte adresu URL:

 

Stavový kód HTTP:

Záhlaví odpovědi HTTP:

Stavové kódy HTTP


Stavový
kód HTTP
Stav HTTP
200 OK
201 Vytvořeno
202 Přijato
203 Neautoritativní informace
204 Žádný obsah
205 Obnovit obsah
206 Částečný obsah
300 Několik možností
301 Přesunuto trvale
302 Nalezeno
303 Viz další
304 Nezměněno
305 Použij proxy
307 Dočasné přesměrování
400 Špatný požadavek
401 Neoprávněný
403 Zakázáno
404 Nenalezeno
405 metoda není povolena
406 Nepřijatelné
407 Vyžaduje se ověření serveru proxy
408 Zažádat o timeout
409 Konflikt
410 Pryč
411 Délka požadovaná
412 Předpoklad selhal
413 Vyžádejte si entitu příliš velkou
414 URI požadavku je příliš dlouhý
415 Nepodporovaný typ média
416 Požadovaný rozsah není stabilní
417 Očekávání se nezdařilo
500 Interní chyba serveru
501 Není implementováno
502 Špatná brána
503 služba je nedostupná
504 Časový limit brány
505 Verze HTTP není podporována


Viz také

Advertising

WEBOVÉ NÁSTROJE
PID TABULKY