Elektrisk strøm

Elektricitet er energiforbruget i et elektrisk kredsløb.

Den elektriske effekt måles i enheder af watt.

Definition af elektrisk kraft

Den elektriske effekt P er lig med energiforbruget E divideret med forbrugstiden t:

P = \ frac {E} {t}

P er den elektriske effekt i watt (W).

E er energiforbruget i joule (J).

t er tiden i sekunder.

Eksempel

Find den elektriske effekt i et elektrisk kredsløb, der bruger 120 joule i 20 sekunder.

Løsning:

E = 120J

t = 20s

P = E / t = 120J / 20s = 6W

Beregning af elektrisk kraft

P = VI

eller

P = I 2R

eller

P = V 2 / R

P er den elektriske effekt i watt (W).

V er spændingen i volt (V).

Jeg er strømmen i forstærkere (A).

R er modstanden i ohm (Ω).

Strøm fra vekselstrømskredse

Formlerne er til enfaset vekselstrøm.

Til 3-fas vekselstrøm:

 Når linie til linjespænding (V L-L ) anvendes i formlen, multipliceres enkeltfaseffekten med kvadratroden på 3 (√ 3 = 1,73 ).

Når der anvendes linie til nul spænding (V L-0 ) i formlen, multipliceres enkeltfaset med 3.

Virkelig kraft

Reel eller ægte kraft er den kraft, der bruges til at udføre arbejdet med lasten.

P = V rms I rms cos φ

 

P      er den virkelige effekt i watt [W]

V rms   er rms-spændingen = V peak / √ 2 i volt [V]

I rms    er rms-strømmen = I peak / √ 2 i ampere [A]

φ      er impedansfasevinklen = faseforskellen mellem spænding og strøm.

 

Reaktiv magt

Reaktiv effekt er den kraft, der spildes og ikke bruges til at udføre arbejde på lasten.

Q = V rms I rms sin φ

 

Q      er den reaktive effekt i volt-ampere-reaktiv [VAR]

V rms   er rms-spændingen = V peak / √ 2 i volt [V]

I rms    er rms-strømmen = I peak / √ 2 i ampere [A]

φ      er impedansfasevinklen = faseforskellen mellem spænding og strøm.

 

Tilsyneladende magt

Den tilsyneladende effekt er den strøm, der tilføres kredsløbet.

S = V rms I rms

 

S      er den tilsyneladende effekt i Volt-ampere [VA]

V rms   er rms-spændingen = V peak / √ 2 i volt [V]

I rms    er rms-strømmen = I peak / √ 2 i ampere [A]

 

Virkelig / reaktiv / tilsyneladende magtforhold

Den virkelige kraft P og reaktiv effekt Q giver tilsammen den tilsyneladende styrke S:

P 2 + Q 2 = S 2

 

P      er den virkelige effekt i watt [W]

Q      er den reaktive effekt i volt-ampere-reaktiv [VAR]

S      er den tilsyneladende effekt i Volt-ampere [VA]

 

Effektfaktor ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRICITET & ELEKTRONIK
HURTIGE TABLER