Ohms lov

Ohms lov viser et lineært forhold mellem spændingen og strømmen i et elektrisk kredsløb.

Modstandens spændingsfald og modstand indstiller DC-strømmen gennem modstanden.

Med vandstrømsanalogi kan vi forestille os den elektriske strøm som vandstrøm gennem røret, modstanden som et tyndt rør, der begrænser vandstrømmen, spændingen som højdeforskel for det vand, der muliggør vandgennemstrømningen.

Ohms lovformel

Modstandens strøm I i ampere (A) er lig med modstandens spænding V i volt (V) divideret med modstanden R i ohm (Ω):

V er modstandens spændingsfald, målt i volt (V). I nogle tilfælde bruger Ohms lov bogstavet E til at repræsentere spænding. E betegner elektromotorisk kraft.

I er den elektriske strøm, der strømmer gennem modstanden, målt i ampere (A)

R er modstanden af ​​modstanden målt i ohm (Ω)

Spændingsberegning

Når vi kender strømmen og modstanden, kan vi beregne spændingen.

Spændingen V i volt (V) er lig med strømmen I i ampere (A) gange modstanden R i ohm (Ω):

V = I \ gange R

Modstandsberegning

Når vi kender spændingen og strømmen, kan vi beregne modstanden.

Modstanden R i ohm (Ω) er lig med spændingen V i volt (V) divideret med strømmen I i ampere (A):

R = \ frac {V} {I}

Da strømmen er indstillet af værdierne for spænding og modstand, kan Ohms lovformel vise, at:

  • Hvis vi øger spændingen, øges strømmen.
  • Hvis vi øger modstanden, reduceres strømmen.

Eksempel nr. 1

Find strømmen til et elektrisk kredsløb, der har en modstand på 50 ohm og en spændingsforsyning på 5 volt.

Løsning:

V = 5V

R = 50Ω

I = V / R = 5V / 50Ω = 0,1A = 100mA

Eksempel 2

Find modstanden til et elektrisk kredsløb, der har en spændingsforsyning på 10 volt og en strøm på 5 mA.

Løsning:

V = 10V

I = 5mA = 0,005A

R = V / I = 10V / 0,005A = 2000Ω = 2kΩ

Ohms lov for AC-kredsløb

Belastningens strøm I i ampere (A) er lig med belastningens spænding V Z = V i volt (V) divideret med impedansen Z i ohm (Ω):

V er spændingsfaldet på belastningen målt i volt (V)

I er den elektriske strøm, målt i ampere (A)

Z er belastningens impedans målt i ohm (Ω)

Eksempel 3

Find strømmen til et vekselstrømskredsløb, der har spændingsforsyning på 110V∟70 ° og belastning på 0,5kΩ∟20 °.

Løsning:

V = 110V∟70 °

Z = 0,5kΩ∟20 ° = 500Ω∟20 °

I = V / Z = 110V∟70 ° / 500Ω∟20 ° = (110V / 500Ω) ∟ (70 ° -20 °) = 0.22A ∟50 °

Ohms lovberegner (kort form)

Ohms lovberegner: beregner forholdet mellem spænding, strøm og modstand.

Indtast 2 værdier for at få den tredje værdi, og tryk på knappen Beregn :

             
  Indtast modstand: R = ohm (Ω)  
  Indtast nuværende: Jeg = forstærkere (A)  
  Indtast spænding: V = volt (V)  
             
   
             

 

Ohms lovberegner II ►

 


Se også

Advertising

KREDSLOV
HURTIGE TABLER