Kvadratisk ligning

Kvadratisk ligning er et andet ordens polynom med 3 koefficienter - a , b , c .

Den kvadratiske ligning er givet ved:

økse 2 + bx + c = 0

Løsningen på den kvadratiske ligning er givet med 2 tal x 1 og x 2 .

Vi kan ændre den kvadratiske ligning til form af:

( x - x 1 ) ( x - x 2 ) = 0

Kvadratisk formel

Løsningen på den kvadratiske ligning er givet ved den kvadratiske formel:

 

 

Udtrykket inde i kvadratroden kaldes diskriminerende og betegnes med Δ:

Δ = b 2 - 4 ac

Den kvadratiske formel med diskriminerende notation:

Dette udtryk er vigtigt, fordi det kan fortælle os om løsningen:

  • Når Δ/ 0, er der 2 reelle rødder x 1 = (- b + √ Δ ) / (2a) og x 2 = (- b-√ Δ ) / (2a) .
  • Når Δ = 0, er der en rod x 1 = x 2 = -b / (2a) .
  • Når Δ <0, er der ingen reelle rødder, der er 2 komplekse rødder:
    x 1 = (- b + i√ ) / (2a) og x 2 = (- bi√ ) / (2a) .

Problem nr. 1

3 x 2 +5 x +2 = 0

løsning:

a = 3, b = 5, c = 2

x 1,2 = (-5 ± √ (5 2 - 4 × 3 × 2)) / (2 × 3) = (-5 ± √ (25-24)) / 6 = (-5 ± 1) / 6

x 1 = (-5 + 1) / 6 = -4/6 = -2/3

x 2 = (-5 - 1) / 6 = -6/6 = -1

Problem nr.2

3 x 2 -6 x 3 = 0

løsning:

a = 3, b = -6, c = 3

x 1,2 = (6 ± √ ((-6) 2 - 4 × 3 × 3)) / (2 × 3) = (6 ± √ (36-36)) / 6 = (6 ± 0) / 6

x 1 = x 2 = 1

Problem nr.3

x 2 +2 x +5 = 0

løsning:

a = 1, b = 2, c = 5

x 1,2 = (-2 ± √ (2 2 - 4 × 1 × 5)) / (2 × 1) = (-2 ± √ (4-20)) / 2 = (-2 ± √ (-16 )) / 2

Der er ingen reelle løsninger. Værdierne er komplekse tal:

x 1 = -1 + 2 i

x 2 = -1 - 2 i

Kvadratisk funktionsgraf

Den kvadratiske funktion er en anden ordens polynomfunktion:

f ( x ) = ax 2 + bx + c

 

Løsningerne til den kvadratiske ligning er rødderne til den kvadratiske funktion, det vil sige skæringspunkterne for den kvadratiske funktionsgraf med x-aksen, når

f ( x ) = 0

 

Når der er to skæringspunkter i grafen med x-aksen, er der 2 løsninger på den kvadratiske ligning.

Når der er 1 skæringspunkt i grafen med x-aksen, er der 1 løsning på den kvadratiske ligning.

Når der ikke er nogen skæringspunkter i grafen med x-aksen, får vi ikke rigtige løsninger (eller 2 komplekse løsninger).

 


Se også

Advertising

ALGEBRA
HURTIGE TABLER