Algebra symboler

Liste over matematiske algebra symboler og tegn.

Algebra matematiske symboler tabel

Symbol Symbolnavn Betydning / definition Eksempel
x x variabel ukendt værdi at finde når 2 x = 4, så x = 2
= er lig med tegn lighed 5 = 2 + 3
5 er lig med 2 + 3
ikke lige tegn ulighed 5 ≠ 4
5 er ikke lig med 4
ækvivalens identisk med  
lig pr. definition lig pr. definition  
: = lig pr. definition lig pr. definition  
~ omtrent ens svag tilnærmelse 11 ~ 10
omtrent ens tilnærmelse sin (0,01) ≈ 0,01
proportional med proportional med yx når y = kx, k konstant
lemniskere uendeligt symbol  
meget mindre end meget mindre end 1 ≪ 1000000
meget større end meget større end 1000000 ≫ 1
() parenteser beregne udtryk indeni først 2 * (3 + 5) = 16
[] beslag beregne udtryk indeni først [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} seler sæt  
x gulvbeslag afrunder nummer til lavere heltal ⌊4.3⌋ = 4
x loftbeslag afrunder nummer til øverste heltal ⌈4.3⌉ = 5
x ! udråbstegn Faktor 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | lodrette søjler absolut værdi | -5 | = 5
f ( x ) funktion af x kortlægger værdier fra x til f (x) f ( x ) = 3 x +5
( fg ) funktionssammensætning

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) åbent interval ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] lukket interval [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
delta ændring / forskel t = t 1 - t 0
diskriminerende Δ = b 2 - 4 ac  
sigma summering - summen af ​​alle værdier i serieområdet x i = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ sigma dobbelt summering dobbelt sum x
hovedstad pi produkt - produkt af alle værdier i serieområdet x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
e e konstant / Eulers nummer e = 2.718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Euler-Mascheroni konstant γ = 0,5772156649 ...  
φ gyldent forhold gyldent forhold konstant  
π pi konstant π = 3,141592654 ...

er forholdet mellem omkredsen og diameteren af ​​en cirkel

c = πd = 2⋅ πr

Lineære algebra symboler

Symbol Symbolnavn Betydning / definition Eksempel
· prik skalært produkt a · b
× kryds vektor produkt a × b
AB tensor produkt tensorprodukt af A og B AB
\ langle x, y \ rangle indre produkt    
[] beslag matrix af tal  
() parenteser matrix af tal  
| A | determinant determinant for matrix A  
det ( A ) determinant determinant for matrix A  
|| x || dobbelt lodrette søjler norm  
A T transponere matrix transponere ( A T ) ij = ( A ) ji
A Hermitian matrix matrixkonjugat transponere ( A ) ij = ( A ) ji
A * Hermitian matrix matrixkonjugat transponere ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 invers matrix AA -1 = I  
rang ( A ) matrix rang rang af matrix A rang ( A ) = 3
dæmpet ( U ) dimension dimension af matrix A dim ( U ) = 3

 

Statistiske symboler ►

 


Se også

Advertising

MATTE SYMBOLER
HURTIGE TABLER