Υπολογιστής κιλοβάτ-ωρών έως κιλοβάτ

Ενέργεια σε κιλοβατώρες (kWh) σε ισχύ σε κιλοβάτ (kW) αριθμομηχανή και υπολογισμός.

Εισαγάγετε την ενέργεια σε κιλοβατώρες, χρονική περίοδο κατανάλωσης σε ώρες και πατήστε το κουμπί Υπολογισμός :

Εισαγάγετε ενέργεια σε κιλοβατώρες: kWh
Εισαγάγετε την ώρα σε ώρες: η
   
Αποτέλεσμα ισχύος σε κιλοβάτ: kW

αριθμομηχανή kW έως kWh ►

Υπολογισμός KWh έως kW

Η ισχύς P σε kilowatt (kW) είναι ίση με την ενέργεια E σε kilowatt-hour (kWh), διαιρούμενη με το χρονικό διάστημα κατανάλωσης t σε ώρες (h):

P (kW) = E (kWh) / t (h)

 

Υπολογισμός kWh έως kW ►

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ