Υπολογιστής Watt / Volts / Amps / Ohms

Υπολογιστής Watts (W) - volt (V) - amp (A) - ohms (Ω) .

Υπολογίζει ισχύ / τάση / ρεύμα / αντίσταση .

Εισαγάγετε 2 τιμές για να λάβετε τις άλλες τιμές και πατήστε το κουμπί Υπολογισμός :

Αντίσταση ( R ):
Τρέχουσα ( Ι ):
Τάση ( V ):
Ισχύς ( P ):

Υπολογισμοί Ohms

Η αντίσταση R σε ohms (Ω) είναι ίση με την τάση V σε βολτ (V) διαιρούμενη με το ρεύμα I σε ενισχυτές (A):

Η αντίσταση R σε ohms (Ω) είναι ίση με την τετραγωνική τάση V σε βολτ (V) διαιρούμενη με την ισχύ P σε watt (W):

Η αντίσταση R σε ohms (Ω) είναι ίση με την ισχύ P σε watt (W) διαιρούμενη με το τετραγωνικό ρεύμα I σε ενισχυτές (A):

Υπολογισμοί Amps

Το ρεύμα I σε ενισχυτές (A) είναι ίσο με την τάση V σε βολτ (V) διαιρούμενη με την αντίσταση R σε ohms (Ω):

Το ρεύμα I σε ενισχυτές (A) είναι ίσο με την ισχύ P σε watt (W) διαιρούμενη με την τάση V σε volt (V):

Το ρεύμα I σε ενισχυτές (A) είναι ίσο με την τετραγωνική ρίζα της ισχύος P σε watt (W) διαιρούμενο με την αντίσταση R σε ohms (Ω):

Υπολογισμοί βολτ

Η τάση V σε βολτ (V) είναι ίση με το ρεύμα I σε ενισχυτές (A) επί την αντίσταση R σε ohms (Ω):

Η τάση V σε βολτ (V) είναι ίση με την ισχύ P σε watt (W) διαιρούμενη με το ρεύμα I σε ενισχυτές (A):

Η τάση V σε βολτ (V) είναι ίση με την τετραγωνική ρίζα της ισχύος P σε watt (W) επί την αντίσταση R σε ohms (Ω):

Υπολογισμός βατ

Η ισχύς P σε watt (W) είναι ίση με την τάση V σε βολτ (V) επί το ρεύμα I σε ενισχυτές (A):

Η ισχύς P σε watt (W) είναι ίση με την τετραγωνική τάση V σε volt (V) διαιρούμενη με την αντίσταση R σε ohms (Ω):

Η ισχύς P σε watt (W) είναι ίση με το τετραγωνικό ρεύμα I σε amp (A) επί την αντίσταση R σε ohms (Ω)

 

Ο νόμος του Ωμ ►

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ