Υπολογιστής τελικού βαθμού


Υπολογίστε την τελική βαθμολογία των εξετάσεων

%
%
%
%

Αριθμομηχανή βαθμού ►

Υπολογίστε τον τελικό βαθμό εξετάσεων με πολλαπλούς βαθμούς

Στις Τρέχων βαθμός (επιστολή) Τρεχων επίπεδο (%) Βάρος
  Βαθμός στόχος (γράμμα) Βαθμός στόχου (%) Συνολικά βάρη
 
  Τελικός βαθμός εξετάσεων Τελικός βαθμός εξετάσεων Βάρος τελικής εξέτασης
 
Τρέχων
βαθμός (%)
Τελικός
βαθμός εξετάσεων (%)
Κατηγορία τάξης (%)

Αριθμομηχανή βαθμού ►


Υπολογίστε τη συνολική βαθμολογία τάξης

%
%
%
%
Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Υπολογισμός τελικού βαθμού

Παράδειγμα # 1

Ο τρέχων βαθμός είναι 70% (ή C-).

Το βάρος των τελικών εξετάσεων είναι 50%.

Ο απαιτούμενος βαθμός είναι 80% (ή B-).

Υπολογισμός:

Ο βαθμός τελικής εξέτασης ισούται με τον απαιτούμενο βαθμό, μείον 100% μείον το βάρος της τελικής εξέτασης (w) επί τον τρέχοντα βαθμό (g), διαιρούμενο με το βάρος της τελικής εξέτασης (w):

Τελικός βαθμός εξετάσεων =

= ( απαιτούμενος βαθμός - (100% - w ) × τρέχων βαθμός ) / w

= (80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Έτσι, ο τελικός βαθμός εξετάσεων πρέπει να είναι 90% (ή Α-).

Παράδειγμα # 2

Εργασία 1: βάρος1 = 50%, βαθμός 1 = 16 στα 20.

Εργασία 2: βάρος2 = 30%, μέγιστος βαθμός = 30.

Εργασία 3: βάρος3 = 20%, μέγιστος βαθμός = 40.

Βρείτε μέση βαθμολογία στις εργασίες 2 και 3 που απαιτούνται για να αποκτήσετε βαθμό τάξης 85%.

Υπολογισμός:

Τρέχων βαθμός = Εργασία 1 βαθμός = βαθμός 1 / μέγιστος βαθμός 1 = 16/20 = 0,8 = 80%

Απαιτούμενος βαθμός = 85%

Βάρος τελικής εξέτασης = w = βάρος2 + βάρος3 = 30% + 20% = 50%

Τελικός βαθμός εξετάσεων =

= ( απαιτούμενος βαθμός - (100% - w ) × τρέχων βαθμός ) / w

= (85% - 50% × 80%) / 50% = 90%

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβετε μέσο βαθμό 90% στις εργασίες 2 και 3 για να αποκτήσετε βαθμό τάξης 85%.

Εργασία 2 βαθμός = 90% × μέγιστος βαθμός = 90% × 30 = 27

Εργασία 3 βαθμός = 90% × μέγιστος βαθμός = 90% × 40 = 36

 

Αριθμομηχανή βαθμού ►

 


Δείτε επίσης

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ