Υπολογιστής GPA Λυκείου

Ονομα τάξης

Βαθμός Πιστώσεις Βάρος

Υπολογιστής GPA κολλεγίου ►

Υπολογισμός ΣΔΣ

Το ΣΔΣ υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών, όταν ο αριθμός πίστωσης / ώρες είναι το βάρος και ο αριθμητικός βαθμός λαμβάνεται από τον πίνακα ΣΔΣ.

Το ΣΔΣ ισούται με το άθροισμα του προϊόντος του βάρους των πιστωτικών ωρών (w) επί τον βαθμό (g):

ΣΔΣ = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Το βάρος των πιστωτικών ωρών (w i ) ισούται με τις ώρες πίστωσης της τάξης διαιρούμενη με το άθροισμα των ωρών πίστωσης όλων των τάξεων:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

Πίνακας ΣΔΣ

Βαθμός ΣΔΣ
Α + 4.33
Α 4.00
ΕΝΑ- 3.67
Β + 3.33
Β 3.00
ΣΙ- 2.67
Γ + 2.33
Γ 2.00
ΝΤΟ- 1.67
Δ + 1.33
Δ 1.00
ΡΕ- 0,67
ΣΤ 0
P (πέρασμα) -
NP (χωρίς πέρασμα) -

 

Υπολογισμός ΣΔΣ ►

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ