Ηλεκτρικές μονάδες

Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος, τάσης, ισχύος, αντίστασης, χωρητικότητας, επαγωγής, ηλεκτρικού φορτίου, ηλεκτρικού πεδίου, μαγνητικής ροής, συχνότητας:

Πίνακας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μονάδων

Όνομα μονάδας Σύμβολο μονάδας Ποσότητα
Αμπέρ (amp) Α Ηλεκτρικό ρεύμα (I)
Βόλτ V Τάση (V, E)

Ηλεκτροκινητική δύναμη (Ε)

Δυναμική διαφορά (Δφ)

Ωμ Ω Αντίσταση (R)
Βάτ Δ Ηλεκτρική ισχύς (P)
Ντεσιμπέλ-milliwatt dBm Ηλεκτρική ισχύς (P)
Ντεσιμπέλ-Βατ dBW Ηλεκτρική ισχύς (P)
Βολτ-Αμπέρ-Αντιδραστικό var Άεργη ισχύς (Q)
Βολτ-Αμπέρ VA Φαινομενική ισχύς (S)
Ηλεκτρική μονάδα ΣΤ Χωρητικότητα (C)
Αυτεπαγωγής Η Αυτεπαγωγή (L)
siemens / mho S Συμπεριφορά (G)

Είσοδος (Υ)

Κουλόμβ Γ Ηλεκτρικό φορτίο (Q)
Αμπέρ-ώρα Αχ Ηλεκτρικό φορτίο (Q)
Μονάδα ενέργειας ή έργου Ι Ενέργεια (Ε)
Κιλοβατώρα kWh Ενέργεια (Ε)
Ηλεκτρονικά βολτ eV Ενέργεια (Ε)
Ωμ μετρητή Ω ∙ μ Ανθεκτικότητα ( ρ )
siemens ανά μέτρο S / m Αγωγιμότητα ( σ )
Βολτ ανά μέτρο V / m Ηλεκτρικό πεδίο (E)
Νιούτον ανά coulomb ΟΧΙ Ηλεκτρικό πεδίο (E)
Βολτόμετρο V⋅m Ηλεκτρική ροή (Φ e )
Τέσλα Τ Μαγνητικό πεδίο (B)
Γκαους Ζ Μαγνητικό πεδίο (B)
Weber Wb Μαγνητική ροή (Φ m )
Χέρτζ Hz Συχνότητα (f)
Δευτερόλεπτα s Ώρα (τ)
Μετρητής / μετρητής μ Μήκος (l)
Τετραγωνικό μέτρο μ 2 Περιοχή (Α)
Ηχόμετρο dB  
Μέρη ανά εκατομμύριο ppm  

Πίνακας προθέματος μονάδων

Πρόθεμα

 

Πρόθεμα

Σύμβολο

Πρόθεμα

παράγοντας

Παράδειγμα
pico σελ. 10 -12 1pF = 10 -12 F
νανο ν 10 -9 1nF = 10 -9 F
μικρο μ 10 -6 1μA = 10-6 A
χιλιοστά μ 10 -3 1mA = 10 -3 Α
κιλό κ 10 3 1kΩ = 1000Ω
μέγα Μ 10 6 1MHz = 10 6 Hz
Γκίγκα Ζ 10 9 1GHz = 10 9 Hz

 


Ορισμοί ηλεκτρικών μονάδων

Βολτ (V)

Το Volt είναι η ηλεκτρική μονάδα τάσης .

Ένα βολτ είναι η ενέργεια 1 joule που καταναλώνεται όταν ρέει ηλεκτρικό φορτίο 1 coulomb στο κύκλωμα.

1V = 1J / 1C

Αμπέρ (Α)

Το Ampere είναι η ηλεκτρική μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος . Μετρά την ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που ρέει σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ανά 1 δευτερόλεπτο.

1A = 1C / 1s

Ωμ (Ω)

Το Ohm είναι η ηλεκτρική μονάδα αντίστασης.

1Ω = 1V / 1Α

Watt (W)

Watt είναι η ηλεκτρική μονάδα ηλεκτρικής ισχύος . Μετρά το ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας.

1W = 1J / 1s

1W = 1V ⋅ 1A

Ντεσιμπέλ-milliwatt (dBm)

Το Decibel-milliwatt ή dBm είναι μια μονάδα ηλεκτρικής ισχύος , μετρούμενη με λογαριθμική κλίμακα που αναφέρεται σε 1mW.

10dBm = 10 ⋅ log 10 (10mW / 1mW)

Ντεσιμπέλ-Βατ (dBW)

Το Decibel-watt ή dBW είναι μια μονάδα ηλεκτρικής ισχύος , μετρούμενη με λογαριθμική κλίμακα που αναφέρεται στο 1W.

10dBW = 10 ⋅ log 10 (10W / 1W)

Farad (F)

Το Farad είναι η μονάδα χωρητικότητας. Αντιπροσωπεύει την ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου σε coulombs που αποθηκεύεται ανά 1 volt.

1F = 1C / 1V

Χένρι (Χ)

Ο Χένρι είναι η μονάδα επαγωγής.

1Η = 1Wb / 1Α

siemens (S)

siemens είναι η μονάδα αγωγιμότητας, η οποία είναι το αντίθετο της αντίστασης.

1S = 1 / 1Ω

Κουλούμπ (Γ)

Το Coulomb είναι η μονάδα ηλεκτρικού φορτίου .

1C = 6.238792 × 10 18 φορτία ηλεκτρονίων

Αμπέρ-ώρα (Ah)

Το Ampere-hour είναι μια μονάδα ηλεκτρικού φορτίου .

Μία αμπέρ ώρα είναι το ηλεκτρικό φορτίο που ρέει στο ηλεκτρικό κύκλωμα, όταν εφαρμόζεται ρεύμα 1 αμπέρ για 1 ώρα.

1Ah = 1A ⋅ 1 ώρα

Μια ώρα αμπέρ ισούται με 3600 coulomb.

1Ah = 3600C

Τέσλα (Τ)

Το Tesla είναι η μονάδα του μαγνητικού πεδίου.

1T = 1Wb / 1m 2

Weber (Wb)

Το Weber είναι η μονάδα μαγνητικής ροής.

1Wb = 1V ⋅ 1s

Joule (J)

Το Joule είναι η μονάδα ενέργειας.

1J = 1 kg ⋅ m 2 / s 2

Κιλοβατώρα (kWh)

Η κιλοβατώρα είναι μια μονάδα ενέργειας.

1kWh = 1kW ⋅ 1h = 1000W ⋅ 1h

Κιλοβολτ-ενισχυτές (kVA)

Οι Kilovolt-amp είναι μια μονάδα ισχύος.

1kVA = 1kV ⋅ 1A = 1000 ⋅ 1V ⋅ 1A

Hertz (Hz)

Το Hertz είναι η μονάδα συχνότητας. Μετρά τον αριθμό κύκλων ανά δευτερόλεπτο.

1 Hz = 1 κύκλοι / s

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ