Ωμ (Ω)

Το Ohm (σύμβολο Ω) είναι η ηλεκτρική μονάδα αντίστασης.

Η μονάδα Ohm πήρε το όνομά της από τον George Simon Ohm.

1 Ω = 1V / 1A = 1J ⋅ 1s / 1C 2

Πίνακας τιμών αντίστασης Ohm

όνομα σύμβολο μετατροπή παράδειγμα
χιλιεω 1mΩ = 10 -3 Ω R 0 = 10mΩ
ωμ Ω

-

R 1 = 10Ω
κιλο-ωμ 1kΩ = 10 3 Ω R 2 = 2kΩ
μεγα-ωμ ΜΩ 1MΩ = 10 6 Ω R 3 = 5ΜΩ

Ωμόμετρο

Το Ohmmeter είναι μια συσκευή μέτρησης που μετρά την αντίσταση.

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ