Ηλεκτρικό φορτίο

Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο;

Το ηλεκτρικό φορτίο παράγει ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό φορτίο επηρεάζει άλλα ηλεκτρικά φορτία με ηλεκτρική δύναμη και επηρεάζεται από τα άλλα φορτία με την ίδια δύναμη στην αντίθετη κατεύθυνση.

Υπάρχουν 2 τύποι ηλεκτρικού φορτίου:

Θετική χρέωση (+)

Το θετικό φορτίο έχει περισσότερα πρωτόνια από τα ηλεκτρόνια (Np> Ne).

Η θετική χρέωση σημειώνεται με το σύμβολο συν (+).

Η θετική χρέωση προσελκύει άλλες αρνητικές χρεώσεις και απωθεί άλλες θετικές χρεώσεις.

Η θετική χρέωση προσελκύεται από άλλες αρνητικές χρεώσεις και απωθείται από άλλες θετικές χρεώσεις.

Αρνητική χρέωση (-)

Το αρνητικό φορτίο έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια (Ne> Np).

Η αρνητική χρέωση δηλώνεται με το σύμβολο μείον (-).

Η αρνητική χρέωση προσελκύει άλλες θετικές χρεώσεις και απωθεί άλλες αρνητικές χρεώσεις.

Η αρνητική χρέωση προσελκύεται από άλλες θετικές χρεώσεις και απωθείται από άλλες αρνητικές χρεώσεις.

Κατεύθυνση ηλεκτρικής δύναμης (F) ανάλογα με τον τύπο φόρτισης

χρεώσεις q1 / q2 Δυνατότητα φόρτισης q 1 Δυνατότητα φόρτισης q 2  
- / - ← ⊝ ⊝ → πλήρωση
+ / + ← ⊕ ⊕ → πλήρωση
- / + ⊝ → ← ⊕ αξιοθεατο
+ / - ⊕ → ← ⊝ αξιοθεατο

Φόρτιση στοιχειωδών σωματιδίων

Σωματίδιο Χρέωση (C) Χρέωση (ε)
Ηλεκτρόνιο 1,602 × 10 -19 C

- ε

Πρωτόνιο 1,602 × 10 -19 C

+ ε

Νετρόνιο 0 Γ 0

Μονάδα Coulomb

Το ηλεκτρικό φορτίο μετριέται με τη μονάδα Coulomb [C].

Ένα coulomb έχει το φορτίο 6.242 × 10 18 ηλεκτρόνια:

1C = 6.242 × 10 18 ε

Υπολογισμός ηλεκτρικού φορτίου

Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει για συγκεκριμένο χρόνο, μπορούμε να υπολογίσουμε τη φόρτιση:

Σταθερό ρεύμα

Q = It

Το Q είναι το ηλεκτρικό φορτίο, μετρούμενο σε coulombs [C].

Είμαι το ρεύμα, μετρούμενο σε αμπέρ [Α].

t είναι η χρονική περίοδος, μετρημένη σε δευτερόλεπτα [s].

Στιγμιαίο ρεύμα

Q (t) = \ int_ {0} ^ {t} i (\ tau) d \ tau

Το Q είναι το ηλεκτρικό φορτίο, μετρούμενο σε coulombs [C].

i ( t ) είναι το στιγμιαίο ρεύμα, μετρούμενο σε αμπέρ [A].

t είναι η χρονική περίοδος, μετρημένη σε δευτερόλεπτα [s].

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ