Ορίστε σύμβολα θεωρίας

Κατάλογος συνόλων συμβόλων θεωρίας συνόλου και πιθανότητας.

Πίνακας συμβόλων θεωρητικών συνόλων

Σύμβολο Όνομα συμβόλου Σημασία /
ορισμός
Παράδειγμα
{} σύνολο μια συλλογή στοιχείων A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| έτσι έτσι ώστε Α = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
Α⋂Β σημείο τομής αντικείμενα που ανήκουν στο σύνολο Α και στο σύνολο Β A ⋂ B = {9,14}
Α⋃Β ένωση αντικείμενα που ανήκουν στο σύνολο Α ή στο σύνολο Β A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
Α⊆Β υποσύνολο Το Α είναι υποσύνολο του Β. Το σετ Α περιλαμβάνεται στο σύνολο Β. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
Α⊂Β κατάλληλο υποσύνολο / αυστηρό υποσύνολο Το Α είναι υποσύνολο του Β, αλλά το Α δεν είναι ίσο με το Β. {9,14} ⊂ {9,14,28}
Α⊄Β όχι υποσύνολο Το σετ Α δεν είναι υποσύνολο του συνόλου Β {9,66} ⊄ {9,14,28}
Α⊇Β υπερσύνολο Το A είναι ένα υπερσύνολο του B. set A περιλαμβάνει το σετ B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
Α⊃Β σωστό υπερσύνολο / αυστηρό υπερσύνολο Το Α είναι ένα υπερσύνολο του Β, αλλά το Β δεν είναι ίσο με το Α. {9,14,28} ⊃ {9,14}
Α⊅Β όχι υπερσύνολο Το σετ Α δεν είναι υπερσύνολο του συνόλου Β {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 Α σετ ισχύος όλα τα υποσύνολα του Α  
\ mathcal {P} (Α) σετ ισχύος όλα τα υποσύνολα του Α  
Α = Β ισότητα και τα δύο σύνολα έχουν τα ίδια μέλη Α = {3,9,14},
Β = {3,9,14},
Α = Β
Ένα γ συμπλήρωμα όλα τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στο σύνολο Α  
ΕΝΑ' συμπλήρωμα όλα τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στο σύνολο Α  
Α \ Β σχετικό συμπλήρωμα αντικείμενα που ανήκουν στο Α και όχι στο Β A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
ΑΒ σχετικό συμπλήρωμα αντικείμενα που ανήκουν στο Α και όχι στο Β A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
AΔB συμμετρική διαφορά αντικείμενα που ανήκουν σε Α ή Β, αλλά όχι στη διασταύρωσή τους A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A Δ B = {1,2,9,14}
Α⊖Β συμμετρική διαφορά αντικείμενα που ανήκουν σε Α ή Β, αλλά όχι στη διασταύρωσή τους A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈Α στοιχείο του,
ανήκει σε
ορίστε συνδρομή A = {3,9,14}, 3 ∈ Α
x ∉Α όχι στοιχείο του καμία συνδρομή A = {3,9,14}, 1 ∉ Α
( α , β ) διέταξε ζευγάρι συλλογή 2 στοιχείων  
Α × Β καρτεσιανό προϊόν σύνολο όλων των παραγγελθέντων ζευγαριών από τα Α και Β  
| Α | Καρδιοτητα ο αριθμός των στοιχείων του συνόλου Α A = {3,9,14}, | A | = 3
#ΕΝΑ Καρδιοτητα ο αριθμός των στοιχείων του συνόλου Α A = {3,9,14}, # Α = 3
| κάθετη ράβδο έτσι A = {x | 3 <x <14}
0 άλφα-μηδέν άπειρη καρδινιλία των φυσικών αριθμών που  
1 aleph-one σύνολο καρδιναρίσματος μετρήσιμων αριθμών  
Ø άδειο σετ Ø = {} Α = Ø
\ mathbb {U} καθολικό σύνολο σύνολο όλων των πιθανών τιμών  
0 σύνολο φυσικών αριθμών / ολόκληρων αριθμών (με μηδέν) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 σύνολο φυσικών αριθμών / ολόκληρων αριθμών (χωρίς μηδέν) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
σύνολο ακέραιων αριθμών \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
σύνολο λογικών αριθμών \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}και b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
σύνολο πραγματικών αριθμών \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
σύνολο σύνθετων αριθμών \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Στατιστικά σύμβολα ►

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΣΥΜΒΟΛΑ MATH
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ