Hex to ASCII Text Converter

Sisestage suvalise eesliite / postfiksi / eraldajaga kuus baiti ja vajutage nuppu Teisenda
(nt 45 78 61 6d 70 6C 65 21):

ASCII-heksmuundur ►

ASCII tekstikodeering kasutab iga märgi jaoks fikseeritud 1 baiti.

UTF-8 tekstikodeering kasutab iga tähemärgi jaoks muutuvat baitide arvu. Selleks on vaja iga heksanumbri vahel eraldajat.

Kuidas teisendada heks tekstiks

Teisenda hex ASCII kood tekstiks:

 1. Hangi kuuebaidi
 2. Teisendage heksabait kümnendkohaks
 3. Hankige ASCII-tabeli märk ASCII-koodist
 4. Jätkake järgmise baidiga

Näide

Teisendage "50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73" kuusnurkne ASCII-kood tekstiks:

Lahendus:

Kasutage ASCII-tabeli abil märki ASCII-koodist.

50 16 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80 + 0 = 80 = "P"

6C 16 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 96 + 12 = 108 = "l"

61 16 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 96 + 1 = 97 = "a"

Kõigi heksabaitide jaoks peaksite saama teksti:

"Istuta puid"

Kuidas teisendada Hex tekstiks?

 1. Hangi kuuebaidine kood
 2. Teisendage heksabait kümnendkohaks
 3. Hangi ASCII tabelist kümnendkohaga ASCII-koodi märk
 4. Jätkake järgmise heksabaidiga

Kuidas kasutada Hex to ASCII Text Converterit?

 1. Kleepige heksabaidi koodid sisestatud tekstikasti.
 2. Valige märkide kodeerimise tüüp.
 3. Vajutage nuppu Teisenda.

Kuidas teisendada Hex-kood inglise keelde?

 1. Hangi kuuebaidine kood
 2. Teisendage heksabait kümnendkohaks
 3. Hankige ASCII tabelist kümnendkohaga ASCII-kood inglise keeles
 4. Jätkake järgmise heksabaidiga

Kuidas teisendada 41 heksit tekstiks?

Kasutage ASCII tabelit:
41 = 4 × 16 ^ 1 + 1 × 16 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = A-märk

Kuidas teisendada 30 heksit tekstiks?

Kasutage ASCII tabelit:
30 = 3 × 16 ^ 1 + 0 × 16 ^ 0 = 48 = '0' märk

Hex - ASCII teksti teisendustabel

Kuueteistkümnendkoht Binaarne ASCII
märk
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 SAAB
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 USA
20 00100000 Kosmos
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 "
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 "
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Vaata ka

Advertising

ARVU MUUTMINE
KIIRED TABELID