Merkkijono binäärimuunnokseen

Kirjoita ASCII / Unicode- tekstimerkkijono ja paina Muunna- painiketta (esim. Kirjoita "Esimerkki"
saadaksesi "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101"):

Binaarimerkkijononmuunnin ►

Kuinka muuntaa teksti merkkijonoksi

Muunna teksti binääriseksi ASCII-koodiksi:

  1. Hanki merkki
  2. Hanki merkin desimaalikoodi ASCII-taulukosta
  3. Muunna desimaali binääritavuksi
  4. Jatka seuraavalla merkillä

Esimerkki

Muunna "Kasvipuut" -teksti binääriseksi ASCII-koodiksi:

Ratkaisu:

Käytä ASCII-taulukkoa saadaksesi ASCII-koodin merkistä.

"P" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2

"l" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2

"a" = 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2

Kaikkien tekstimerkkien osalta sinun tulee saada binaaritavu:

"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"

Kuinka muuntaa A-merkki binaariseksi?

Käytä ASCII-taulukkoa: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2

Kuinka muuntaa '0' merkki binaariseksi?

Käytä ASCII-taulukkoa: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2

ASCII-teksti heksaan, binäärimuunnostaulukko

ASCII-
merkki
Heksadesimaali Binääri
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
SO 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
VOI 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
Yhdysvallat 1F 00011111
Avaruus 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
I 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
" 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Binaarimerkkijononmuunnin ►

 


Katso myös

Advertising

LUKUMUUTOS
NOPEAT PÖYTÄT