Mikä on 4 roomalaisilla numeroilla

Mikä on numeron neljä roomalaiset numerot.

I-roomalainen numero on yhtä suuri kuin numero 1:

I = 1

V-roomalainen numero on yhtä suuri kuin luku 5:

V = 5

Neljä on yhtä kuin viisi miinus yksi:

4 = 5 - 1

IV on yhtä suuri kuin V miinus I:

IV = V - I

Joten numeron 4 roomalaiset numerot kirjoitetaan IV:

4 = IV

 


 

Katso myös

Advertising

ROOMALAISET NUMEROT
NOPEAT PÖYTÄT