Mikä on 9 roomalaisilla numeroilla

Mikä on luvun yhdeksän roomalaiset numerot.

I-roomalainen numero on yhtä suuri kuin numero 1:

I = 1

X-roomalainen numero on yhtä suuri kuin luku 10:

X = 10

Yhdeksän on yhtä kuin kymmenen miinus yksi:

9 = 10 - 1

IX on yhtä kuin X miinus I:

IX = X - I

Joten numeron 9 roomalaiset numerot kirjoitetaan IX: nä:

9 = IX

 


 

Katso myös

Advertising

ROOMALAISET NUMEROT
NOPEAT PÖYTÄT