כיצד להמיר קק"ל לקלוריות

כיצד להמיר קילוקלוריות (kcal) לקלוריות (cal).

קלוריות קטנות וגדולות

קלוריות קטנות (קלוריות) הן האנרגיה הדרושה להגדלת גרם אחד של מים ב -1 מעלות צלזיוס בלחץ של אטמוספירה אחת.

קלוריות גדולות (Cal) היא האנרגיה הדרושה להגדלת 1 ק"ג מים ב -1 ° C בלחץ של 1 אטמוספרה.

קלוריות גדולות נקראות גם קלוריות מזון ומשמשות כיחידה של אנרגיית מזון.

קק"ל לקאל - קילוקלוריות קטנות לקלוריות גדולות

קלוריית אוכל אחת גדולה שווה לקק"ל 1 קטן:

1 קלור = 1 קק"ל

האנרגיה בקלוריות גדולות (קל) שווה לאנרגיה בקילוקלוריות קטנות (קק"ל):

E (Cal) = E (kcal)

דוגמא

המירו 6 קק"ל לקלוריות גדולות:

E (Cal) = 6 kcal = 6 Cal

קק"ל לקל - קילוקלוריות קטנות לקלוריות קטנות

1 קק"ל = 1000 קלוריות

האנרגיה בקלוריות קטנות (קל"א) שווה לפי 1000 מהאנרגיה בקילוקוריות קטנות (קק"ל):

E (cal) = 1000 × E (kcal)

דוגמא

המירו 6 קק"ל לקלוריות קטנות:

E (cal) = 1000 × 6kcal = 6000 cal

 

כיצד להמיר קלוריות ל- kcal ►

 


ראה גם

Advertising

המרת אנרגיה
שולחנות מהירים