תמונת צבע לממיר שחור-לבן

RGB להמרה של תמונות בגווני אפור באופן מקוון:

תמונה מקורית:
תמונה מומרת:

כיצד להמיר RGB לגווני אפור

קוד צבע RGB אפור כולל ערכים שווים של אדום, ירוק וכחול:

 R = G = B

לכל פיקסל תמונה עם ערכים אדומים, ירוקים וכחולים של (R, G, B):

R '= G' = B ' = ( R + G + B ) / 3 = 0.333 R + 0.333 G + 0.333 B

ניתן לשנות נוסחה זו עם משקלים שונים לכל ערך R / G / B.

R '= G' = B ' = 0.2126 R + 0.7152 G + 0.0722 B

או

R '= G' = B '   = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B

 

דוגמא

פיקסל עם ערכי RGB של (30,128,255)

הרמה האדומה R = 30.

הרמה הירוקה G = 128.

הרמה הכחולה B = 255.

R '= G' = B ' = ( R + G + B ) / 3 = (30 + 128 + 255) / 3 = 138

כך שהפיקסל יקבל ערכי RGB של:

(138,138,138)

 


ראה גם

Advertising

המרת תמונות
שולחנות מהירים