המרת קילוואט לכוח סוס

המרת הספק קילוואט (קילוואט) לכוח סוס (כ"ס) : מחשבון ואיך להמיר.

הזן את הכוח ב קילוואט ולחץ על המר כפתור:

קילוואט
 
תוצאה בכוחות סוס מכניים: hp (I)
תוצאה בכוחות סוס חשמליים: hp (E)
תוצאה בכוחות סוס מטריים: hp (M)

* כוח סוס חשמלי משמש למנועים חשמליים ולמזגנים

המרת כ"ס להמ"ס ►

כיצד להמיר קילוואט לכוחות סוס

קילוואט לכוח סוס מכונאי / הידראולי

מכונאי או כוח סוס הידראולי אחד שווה ל- 0.745699872 קילוואט:

1 כ"ס (I) = 745.699872 W = 0.745699872 קילוואט

אז המרת הכוח של קילוואט לכוחות סוס ניתנת על ידי:

P (כ"ס) = P (קילוואט) / 0.745699872

דוגמא

להמיר 10 כ"ס לכוחות סוס מכניים:

P (כ"ס) = 10 כ"ס / 0.745699872 = 13.41 כ"ס

 

קילוואט לכוחות סוס חשמליים

כוח סוס חשמלי אחד שווה ל- 0.746 קילוואט:

1 כ"ס (E) = 746 W = 0.746 קילוואט

אז המרת הכוח של קילוואט לכוחות סוס ניתנת על ידי:

P (כ"ס) = P (קילוואט) / 0.746

דוגמא

המירו 10 כ"ס לכוחות סוס חשמליים:

P (כ"ס) = 10 כ"ס / 0.746 = 13.405 כ"ס

 

קילוואט לכוחות סוס מטריים

כוח סוס מטרי אחד שווה ל- 0.73549875 קילוואט:

1 כ"ס (M) = 735.49875 W = 0.73549875 קילוואט

אז המרת הכוח של קילוואט לכוחות סוס ניתנת על ידי:

P (כ"ס) = P (קילוואט) / 0.73549875

דוגמא

המר 10 קילוואט לכוחות סוס מטריים:

P (כ"ס) = 10 כ"ס / 0.73549875 = 13.596 כ"ס

טבלת המרה קילוואט לכוח סוס

אֶלֶף
וואט
(כ"ס)
כוחות סוס מכונאים
(כ"ס (אני) )
כוחות סוס חשמליים
(כ"ס (E) )
כוח סוס מטרי
(כ"ס (M) )
0.001 קילוואט 0.001341 כ"ס 0.001340 כ"ס 0.001360 כ"ס
0.002 קילוואט 0.002682 כ"ס 0.002681 כ"ס 0.002719 כ"ס
0.003 קילוואט 0.004023 כ"ס 0.004021 כ"ס 0.004079 כ"ס
0.004 קילוואט 0.005364 כ"ס 0.005362 כ"ס 0.005438 כ"ס
0.005 קילוואט 0.006705 כ"ס 0.006702 כ"ס 0.006798 כ"ס
0.006 קילוואט 0.008046 כ"ס 0.008043 כ"ס 0.008158 כ"ס
0.007 קילוואט 0.009387 כ"ס 0.009383 כ"ס 0.009517 כ"ס
0.008 קילוואט 0.010728 כ"ס 0.010724 כ"ס 0.010877 כ"ס
0.009 קילוואט 0.012069 כ"ס 0.012064 כ"ס 0.012237 כ"ס
0.01 קילוואט 0.013410 כ"ס 0.013405 כ"ס 0.013596 כ"ס
0.02 קילוואט 0.026820 כ"ס 0.026810 כ"ס 0.027192 כ"ס
0.03 קילוואט 0.040231 כ"ס 0.040214 כ"ס 0.040789 כ"ס
0.04 קילוואט 0.053641 כ"ס 0.053619 כ"ס 0.054385 כ"ס
0.05 קילוואט 0.067051 כ"ס 0.067024 כ"ס 0.067981 כ"ס
0.06 קילוואט 0.080461 כ"ס 0.080429 כ"ס 0.081577 כ"ס
0.07 קילוואט 0.093871 כ"ס 0.093834 כ"ס 0.095174 כ"ס
0.08 קילוואט 0.107282 כ"ס 0.107239 כ"ס 0.108770 כ"ס
0.09 קילוואט 0.120692 כ"ס 0.120643 כ"ס 0.122366 כ"ס
0.1 קילוואט 0.134022 כ"ס 0.134048 כ"ס 0.135962 כ"ס
0.2 קילוואט 0.268204 כ"ס 0.268097 כ"ס 0.271924 כ"ס
0.3 קילוואט 0.402307 כ"ס 0.402145 כ"ס 0.407886 כ"ס
0.4 קילוואט 0.536409 כ"ס 0.536193 כ"ס 0.543849 כ"ס
0.5 קילוואט 0.670511 כ"ס 0.670241 כ"ס 0.679811 כ"ס
0.6 קילוואט 0.804613 כ"ס 0.804290 כ"ס 0.815773 כ"ס
0.7 קילוואט 0.938715 כ"ס 0.938338 כ"ס 0.951735 כ"ס
0.8 קילוואט 1.072817 כ"ס 1.072386 כ"ס 1.087697 כ"ס
0.9 קילוואט 1.206920 כ"ס 1.206434 כ"ס 1.223659 כ"ס
1 קילוואט 1.341022 כ"ס 1.340483 כ"ס 1.359622 כ"ס
2 קילוואט 2.682044 כ"ס 2.680965 כ"ס 2.719243 כ"ס
3 קילוואט 4.023066 כ"ס 4.021448 כ"ס 4.078865 כ"ס
4 קילוואט 5.364088 כ"ס 5.361930 כ"ס 5.438486 כ"ס
5 קילוואט 6.705110 כ"ס 6.702413 כ"ס 6.798108 כ"ס

 

המרת כ"ס להמ"ס ►

 


ראה גם

Advertising

המרת כוח
שולחנות מהירים