המרת מיליוולט וולט

המרת מיליוולט (mV) וולט (V) - מחשבון ואיך להמיר.

מחשבון המרה של מילי-וולט לוולט

הזן את המתח במיליוולט ולחץ על כפתור המר :

הזן מתח במיליוולט: mV
   
תוצאה בוולט: וי

מחשבון המרה וולט ל- mV ►

איך משלב מיליוולט וולט

1 V = 10 3 mV = 1000 mV

או

1 mV = 10 -3 V = 0.001 V.

נוסחת מילי-וולט לוולט

המתח V במיליוולט (mV) שווה למתח V בוולט (V) חלקי 1000:

V (V) = V (mV) / 1000

דוגמא

המרת 3 מיליוולט וולט:

V (V) = 3mV / 1000 = 0.003 V.

טבלת המרה של מילי-וולט לוולט

מילי-וולט (mV) וולט (V)
0 mV 0 וולט
1 mV 0.001 וולט
10 mV 0.01 וולט
100 mV 0.1 וולט
1000 mV 1 וולט

וולט להמרת mV ►


ראה גם

Advertising

המרת מתח