Kalkulator vata u pojačala

Kalkulator električne snagevatima (W) do električne struje u pojačalima (A) .

A
mA

Kalkulator pojačala u vatima ►

* Upotrijebite e za znanstvene zapise. Npr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Izračun istosmjernih vata na pojačala

Struja I u pojačalima (A) jednaka je snazi P u vatima (W), podijeljenoj s naponom V u voltima (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Izračun izmjenične snage jednofaznog vata do pojačala

Fazna struja I u pojačalima (A) jednaka je snazi P u vatima (W), podijeljenoj s faktorom snage PF pomnoženim efektivnim naponom V u voltima (V):

I (A) = P (W) / ( PF × V (V) )

Faktor snage otpornog impedancijskog opterećenja jednak je 1.

AC trofazni vati na pojačala

Proračun napona između vodova

Fazna struja I u pojačalima (A) jednaka je snazi P u vatima (W), podijeljenoj kvadratnim korijenom od 3 puta faktora snage PF pomnoženog s linijom do vodova efektivnog napona V L-L u voltima (V):

I (A) = P (W) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Faktor snage otpornog impedancijskog opterećenja jednak je 1.

Proračun s linijskim i neutralnim naponom

Fazna struja I u pojačalima (A) jednaka je snazi P u vatima (W), podijeljenoj sa 3 puta faktoru snage PF pomnoženom sa linijom na neutralni efektivni napon V L-N u voltima (V):

I (A) = P (W) / (3 × PF × V L-N (V) )

Faktor snage otpornog impedancijskog opterećenja jednak je 1.

Tipične vrijednosti faktora snage

Nemojte koristiti tipične vrijednosti faktora snage za točne izračune.

Uređaj Tipični faktor snage
Otporno opterećenje 1
Fluorescentna lampa 0,95
Žarulja sa žarnom niti 1
Puni teret asinhronog motora 0,85
Indukcijski motor bez opterećenja 0,35
Otporna pećnica 1
Sinkroni motor 0,9

 

Izračun vata na pojačala ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI KALKULATORI
BRZE TABLICE