Pretvorba u kilograme u grame

kg
   
Gramovi: g
Kilogrami + grami:
kg
g
Izračun:  

Grama u Kg ►

Kako pretvoriti kilograme u grame

1 kilogram (kg) jednak je 1000 grama (g).

1 kg = 1000 g

Masa m u gramima (g) jednaka je masi m u kilogramima (kg) puta 1000:

m (g) = m (kg) × 1000

Primjer

Pretvorite 5 kg u grame:

m (g) = 5 kg × 1000 = 5000 g

Tablica pretvorbe kilograma u grame

Kilogrami (kg) Grama (g)
0 kg 0 g
0,1 kg 100 g
1 kg 1000 g
2 kg 2000 g
3 kg 3000 g
4 kg 4000 g
5 kg 5000 g
6 kg 6000 g
7 kg 7000 g
8 kg 8000 g
9 kg 9000 g
10 kg 10000 g
20 kg 20000 g
30 kg 30000 g
40 kg 40000 g
50 kg 50000 g
60 kg 60000 g
70 kg 70000 g
80 kg 80000 g
90 kg 90000 g
100 kg 100000 g
1000 kg 1000000 g

 

Grama u Kilograme ►

 


Vidi također

Facebook Cvrkut Što ima E-mail

Napišite kako poboljšati ovu stranicu

PRETVARANJE TEŽINE
BRZE TABLICE