Coulombov zakon

Coulomb-ova zakonska formula

Coulomb-ov zakon izračunava električnu silu F u njutnima (N) između dva električna naboja q 1 i q 2 u kulonima (C)

s udaljenošću od r u metrima (m):

 

F = k \ frac {q_1 \ cdot q_2} {r ^ 2}

F je sila na q 1 i q 2 izmjerena u njutnima (N).

k je Coulombova konstanta k = 8,988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2

q 1 je prvo punjenje u kulonima (C).

q 2 je drugo punjenje u kulonima (C).

r je udaljenost između 2 naboja u metrima (m).

 

Kada se povećaju naboji q1 i q2, povećava se sila F.

Kada se poveća udaljenost r, sila F se smanjuje.

Coulombov primjer zakona

Pronađite silu između 2 električna naboja od 2 × 10 -5 C i 3 × 10 -5 C s razmakom od 40 cm između njih.

q 1 = 2 × 10 -5 ° C

q 2 = 3 × 10 -5 ° C

r = 40cm = 0,4m

F = k × q 1 × q 2 / r 2 = 8.988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2 × 2 × 10 -5 C × 3 × 10 -5 C / (0,4 m) 2 = 37.705N

 


Vidi također

Advertising

ZAKONI O KRUGOVIMA
BRZE TABLICE