Vrijednost očekivanja

U vjerojatnosti i statistici, očekivanje ili očekivana vrijednost je ponderirana prosječna vrijednost slučajne varijable.

Očekivanje kontinuirane slučajne varijable

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) je vrijednost očekivanja kontinuirane slučajne varijable X

x je vrijednost kontinuirane slučajne varijable X

P ( x ) je funkcija gustoće vjerojatnosti

Očekivanje diskretne slučajne varijable

E (X) = \ zbroj_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) je vrijednost očekivanja kontinuirane slučajne varijable X

x je vrijednost kontinuirane slučajne varijable X

P ( x ) je funkcija mase mase vjerojatnosti X

Svojstva očekivanja

Linearnost

Kada je a konstanta i X, Y su slučajne varijable:

E ( aX ) = aE ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Konstantno

Kada je c konstantno:

E ( c ) = c

Proizvod

Kada su X i Y neovisne slučajne varijable:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

uvjetno očekivanje

 


Vidi također

VJEROJATNOST I STATISTIKA
BRZE TABLICE