ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ವ್ಯಾಟ್ಸ್ (ಡಬ್ಲ್ಯು) ನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಸ್ (ಎಲ್ಎಕ್ಸ್) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು.

ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಲ್ಯುಮೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ, ಚದರ ಅಡಿ / ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಡಿ / ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಕಾರದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ :

ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:  
ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಲುಮೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:
lm / W.
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:  
ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:  
   
 
   
ಲಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಫಲಿತಾಂಶ:  
lx

ಲಕ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

* ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ / ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಲಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ

ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಲಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ದೀಪನ ವಿ ಲಕ್ಸ್ (LX) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ (W), ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10,76391 ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ η ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಾಟ್ಗೆ (ಐಎಂ / ವಾಟ್) ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚದರ ಅಡಿ (ಅಡಿ 2 ) :

E v (lx) = 10.76391 × P (W) × η (lm / W) / A (ft 2 )

ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಲಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ದೀಪನ ವಿ ಲಕ್ಸ್ (LX) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ (W), ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ η ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗಿಸಿ ವ್ಯಾಟ್ (ಐಎಂ / ವಾಟ್) ಪ್ರತಿ ವಾಟ್ಗೆ ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ (ಮೀ 2 ):

E v (lx) = P (W) × η (lm / W) / A (m 2 )

 

ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಲಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

 


ಸಹ ನೋಡಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಮೇಲ್

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ

ಬೆಳಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳು
ರಾಪಿಡ್ ಟೇಬಲ್‌ಗಳು