ppm ನಿಂದ ppt ಪರಿವರ್ತನೆ

ಪಿಪಿಎಂ ಅನ್ನು ಪಿಪಿಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ppm ಮತ್ತು ppt ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ:

1 ಪಿಪಿಎಂ = 1/10 6 = 10 -6

1 ಪಿಪಿಟಿ = 1/10 12 = 10 -12

ಆದ್ದರಿಂದ

1 ಪಿಪಿಎಂ = 10 6 ಪಿಪಿಟಿ

ಭಾಗಗಳು ಪರ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ PPT ಭಾಗಗಳು ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ppm ನಷ್ಟು 10 ಗುಣಿಸಿದಾಗ 6 :

x ppt = x ppm ⋅ 10 6

 

ಉದಾಹರಣೆ: 7ppm 7000ppb ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

x ppt = 7ppm ⋅ 10 6 = 7000000ppt

ppm ಗೆ ppt ಪರಿವರ್ತನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ppm
   
ppt ಫಲಿತಾಂಶ: ppt

ppm ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ppm

ppm ppt
0.000001 1
0.00001 10
0.0001 100
0.001 1000
0.01 10000
0.1 100000
1 10 6
10 10 7
100 10 8
1000 10 9
10000 10 10

 

ppt to ppm ಪರಿವರ್ತನೆ

 


ಸಹ ನೋಡಿ

NUMBER ಪರಿವರ್ತನೆ
ರಾಪಿಡ್ ಟೇಬಲ್‌ಗಳು