Galutinio įvertinimo skaičiuoklė


Apskaičiuokite baigiamojo egzamino pažymį

%
%
%
%

Įvertinimo skaičiuoklė ►

Apskaičiuokite baigiamojo egzamino pažymį su keliais pažymiais

Įjungta Dabartinis įvertinimas (raidė) Dabartinis įvertinimas (%) Svoris
  Tikslinis įvertinimas (raidė) Tikslinis įvertinimas (%) Bendras svoris
 
  Baigiamojo egzamino pažymys Baigiamojo egzamino pažymys Baigiamojo egzamino svoris
 
Dabartinis
įvertinimas (%)
Baigiamojo egzamino
įvertinimas (%)
Klasės klasė (%)

Įvertinimo skaičiuoklė ►


Apskaičiuokite bendrą klasės pažymį

%
%
%
%

Galutinio pažymio apskaičiavimas

1 pavyzdys

Dabartinis pažymys yra 70% (arba C-).

Baigiamojo egzamino svoris yra 50%.

Reikalingas pažymys yra 80% (arba B-).

Skaičiavimas:

Baigiamojo egzamino įvertinimas yra lygus reikalaujamam pažymiui, atėmus 100% atėmus galutinio egzamino svorį (w), padaugintą iš dabartinio pažymio (g), padalijus iš baigiamojo egzamino svorio (w):

Baigiamojo egzamino įvertinimas =

= ( reikalingas įvertinimas - (100% - m ) × dabartinis įvertinimas ) / m

= (80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Taigi baigiamojo egzamino įvertinimas turėtų būti 90% (arba A-).

2 pavyzdys

1 užduotis: svoris1 = 50%, 1 laipsnis = 16 iš 20.

2 užduotis: svoris2 = 30%, maksimalus laipsnis = 30.

3 užduotis: svoris3 = 20%, maksimalus laipsnis = 40.

2 ir 3 užduotyse raskite vidutinį pažymį, reikalingą 85% klasės pažymiui gauti.

Skaičiavimas:

Dabartinis įvertinimas = 1 užduotis = 1 klasė / maksimalus įvertinimas1 = 16/20 = 0,8 = 80%

Reikalingas įvertinimas = 85%

Baigiamojo egzamino svoris = w = svoris2 + svoris3 = 30% + 20% = 50%

Baigiamojo egzamino įvertinimas =

= ( reikalingas įvertinimas - (100% - m ) × dabartinis įvertinimas ) / m

= (85% - 50% × 80%) / 50% = 90%

Tai reiškia, kad turite gauti vidutinį 90% pažymį 2 ir 3 užduotyse, kad gautumėte 85% klasės pažymį.

2 užduoties įvertinimas = 90% × max įvertinimas = 90% × 30 = 27

3 užduotis - 90% × maksimalus įvertinimas = 90% × 40 = 36

 

Įvertinimo skaičiuoklė ►

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

KLASĖS SKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS