Vidurinės mokyklos GPA skaičiuoklė

Klasės pavadinimas

Įvertinimas Kreditai Svoris

Kolegijos GPA skaičiuoklė ►

GPM skaičiavimas

VPS apskaičiuojamas kaip svertinis pažymių vidurkis, kai kreditų / valandų skaičius yra svoris, o skaitinis įvertinimas paimamas iš VPS lentelės.

VPS yra lygi kredito valandų svorio (w) sandaugos sumai, padaugintai iš laipsnio (g):

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Kredito valandų svoris (w i ) yra lygus klasės kreditų valandoms, padalytoms iš visų klasių kreditų valandų sumos:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

GPA lentelė

Įvertinimas VPS
A + 4.33
A 4.00
A- 3.67
B + 3.33
B 3.00
B- 2.67
C + 2.33
C 2.00
C- 1.67
D + 1.33
D 1.00
D- 0,67
F 0
P (perduoti) -
NP (be leidimo) -

 

GPM apskaičiavimas ►

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

KLASĖS SKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS