Pridedant trupmenų skaičiuoklę

Dalių skaičiuoklės pridėjimas internete.

Įveskite trupmenas ir paspauskite mygtuką =.

Įveskite paprastąsias trupmenas su pasviruoju brūkšniu (/).

Pavyzdžiui:  1/2 + 1/3

Įveskite sumaišytus skaičius su tarpu.

Pvz .:  2 1/2 + 1 1/3

+    
 
 
 

Pridedant trupmenas pavyzdys

1/2 + 1/3 = (1 × 3 + 1 × 2) / (2 × 3) = 5/6

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

MATOS SKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS