Dalijančių trupmenų skaičiuoklė

Dalijant trupmenas skaičiuoklė internete.

Įveskite trupmenas ir paspauskite mygtuką =.

Įveskite paprastąsias trupmenas su pasviruoju brūkšniu (/).

Pavyzdžiui:  1/2 ÷ 1/3

Įveskite sumaišytus skaičius su tarpu.

Pvz .:  2 1/2 ÷ 1 1/3

÷    
 
 
 

Dalijančių trupmenų pavyzdys

1/2 ÷ 1/3 = 1/2 × 3/1 = (1 × 3) / (2 × 1) = 3/2 = 1 1/2

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

MATOS SKAIČIAVIMAI
GREITOS LENTELĖS