Kilodžoulu uz kaloriju konvertēšana

Kilodžouli (kJ) uz kalorijām (cal), enerģijas pārveidošanas kalkulators un kā pārvērst.

Kilodžaulu uz kaloriju konvertēšanas kalkulators

Ievadiet enerģiju kilodžoulos, izvēlieties kaloriju vienības veidu un nospiediet pogu Konvertēt :

kJ
Izvēlieties kaloriju vienības veidu:
   
Enerģijas rezultāts kalorijās:

Kaloriju pārrēķins kJ ►

Mazas un lielas kalorijas

Maza kalorija (cal) ir enerģija, kas nepieciešama, lai palielinātu 1 gramu ūdens par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Liela kalorija (Cal) ir enerģija, kas vajadzīga, lai 1 kg ūdens palielinātu par 1 ° C pie 1 atmosfēras spiediena.

Lielas kalorijas sauc arī par pārtikas kalorijām un tiek izmantotas kā pārtikas enerģijas vienība.

Kā pārvērst no kilodžouliem uz kalorijām

Kilodžoulos līdz termoķīmiskajām kalorijām

1 kal th = 0,004184 kJ

1 kJ = 239,0057 cal th

Enerģija termoķīmiskajās kalorijās E (kalts) ir vienāda ar enerģiju kilodžoulos E (kJ) reizes 239,0057:

E (cal) = E (kJ) × 239,0057

Piemērs

Pārvērst 0,6 kilodžoulus par termoķīmiskām kalorijām.

E (cal) = 0,6 kJ × 239,0057 = 143,4 cal th

Kilodžouli līdz 15 ° C kalorijas

1 kal 15 = 0,0041855 kJ

1 kJ = 238,9201 cal 15

Enerģija 15 ° C kalorijās E (cal15) ir vienāda ar enerģiju kilodžoulos E (kJ) reizes 238,9201:

E (cal 15 ) = E (kJ) × 238,9201

Piemērs

Konvertējiet 0,6 kilodžoulus uz 15 ° C kalorijām.

E (cal 15 ) = 0,6 kJ × 238,9201 = 143,352 cal 15

Kilodžouli līdz lielām / pārtikas kalorijām

1 Cal = 4,184 kJ

1 kJ = 0,239 Cal

Enerģija lielās / pārtikas kalorijās E (Cal) ir vienāda ar enerģiju kilodžoulos E (kJ) reizes 0.239:

E (Cal) = E (kJ) × 0,239

Piemērs

Konvertējiet 0,6 kilodžoulus uz pārtikas kalorijām.

E (Cal) = 0,6 kJ × 0,239 = 0,1434 Cal

 

Kaloriju pārrēķins kJ ►

 


Skatīt arī

Advertising

ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS