Kas ir Kilodžouls (kJ)?

Kilodžouls ir enerģijas vienība, kas ir vienāda ar 1000 džouliem.

1 kilodžouls ir vienāds ar 1000 džouliem:

1kJ = 1000J

1 džouls ir vienāds ar 1/1000 kilodžoulu:

1J = 0,001kJ

Enerģija E (J) džoulos (J) ir vienāda ar enerģiju E (kJ) kilodžoulos, reizinot ar 1000:

E (J) = E (kJ) × 1000

1 kilodžouls ir vienāds ar 0,94781712 BTU (IT) :

1 kJ = 0,94781712 BTU (IT)

Enerģija E (BTU) BTU ir vienāda ar 0,94781712 reizinājumu ar enerģiju E (kJ) kilodžoulos (kJ):

E (BTU) = E (kJ) / 1,05505585262 = 0,94781712 ⋅ E (kJ)

1 kcal th ir vienāds ar 4,184 kilodžouliem (kJ):

1 kcal th = 4,184 kJ

Enerģija kilodžoulos E (kJ) ir vienāda ar enerģiju kilokalorijās E (kcal-th), dalīta ar 4,184:

E (kcal) = E (kJ) / 4,184

 

 


Skatīt arī

Advertising

ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS