Kilometri līdz jūdzēm konvertācija

km
 
Miles rezultāts: mi
Jūdzes + jardu rezultāts:
mi
yd
Jūdzes + pēdas rezultāts:
mi
pēdas
Aprēķins:  

jūdzes līdz km ►

Kā konvertēt kilometrus jūdzēs

1 kilometrs ir vienāds ar 0,62137119 jūdzēm:

1 km = (1 / 1,609344) mi = 0,62137119 jūdzes

Attālums d jūdzēs (mi) ir vienāds ar attālumu d kilometros (km) dalīts ar 1,609344:

d (mi) = d (km) / 1,609344

Piemērs

Konvertēt 20 kilometrus jūdzēs:

d (mi) = 20 km / 1,609344 = 12,4274 mi

Kilometri līdz jūdzes konversijas tabula

Kilometri (km) Jūdzes (mi)
0,01 km 0,0062 jūdzes
0,1 km 0,0621 jūdzes
1 km 0,6214 jūdzes
2 km 1,2427 jūdzes
3 km 1,8641 jūdze
4 km 2,4855 jūdzes
5 km 3.1069 jūdzes
6 km 3,7282 jūdzes
7 km 4,3496 jūdzes
8 km 4,9710 jūdzes
9 km 5,5923 jūdzes
10 km 6,2137 jūdzes
20 km 12,4274 jūdzes
30 km 18,6411 jūdzes
40 km 24,8548 jūdzes
50 km 31,0686 jūdzes
60 km 37,2823 jūdzes
70 km 43,4960 jūdzes
80 km 49,7097 jūdzes
90 km 55,9234 jūdzes
100 km 62,1371 jūdze

 

jūdzes līdz km ►

 


Skatīt arī

Advertising

GARUMA PĀRVĒRŠANA
ĀTRAS TABULAS